menu
 winkelmandje 

Onderwijs algemeen

Ouders en kinderen

33 boeken, 1-20 getoond op pagina 1/2

 « 12 » 

Fit maakt slim
Fit maakt slim
100 nieuwe bewegingsspelen

Almuth Bartl · alles van deze auteur 

€ 5.00

Bewegen is goed voor kinderen, niet alleen voor hun fysieke gezondheid maar ook voor hun mentale welzijn. Dit boek bevat 100 bewegingsspelen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze bieden de leerkracht en alle anderen die met kinderen werken een bonte stoet aan spelmogelijkheden.

(paperback, 110 pagina’s)

Van 12,50 voor 4,25

Alternatieven voor ruzie maken
Alternatieven voor ruzie maken

Tilo Benner · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een project, vooral geschikt voor de brugklas voortgezet onderwijs, om door spelen, ervaren en samenwerken tot alternatieven voor ruzie te komen. Het boek richt zich op de leerkracht, het biedt materiaal voor 14 lesblokken en geeft vervolgens een reeks van spelletjes die zich richten op samenwerken, communiceren, regels en meer.

(paperback, 120 pagina’s) Van 12,50 voor 5,00

30 x 45 minuten kunst
30 x 45 minuten kunst
Korte creatieve activiteiten met een snel resultaat, groep 5/8

Gerlinde Blahak · alles van deze auteur 

€ 5.00

Een praktisch boek met 30 creatieve activiteiten voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De activiteiten worden stap voor stap beschreven en kunnen in 45 minuten uitgevoerd worden. Met afbeeldingen in kleur.

(Paperback, 94 pagina’s) Van 14,50 voor 5,00

Voorlezen gaat zó
Voorlezen gaat zó

Margriet Chorus en Irma van Welzen · alles van deze auteur 

€ 17.50

Het is inmiddels wel algemeen bekend: voorlezen is in veel opzichten van belang voor de ontwikkeling van het kind - en is bovendien leuk!

Deze uitgave geeft ervaringen, tips en ideeën om het voorlezen overal waar met jonge kinderen gewerkt wordt een goede plek te geven en gaat in op veel aspecten van het voorlezen: de ruimte; individueel en in groepen; meertaligheid; het gebruik van stemmetjes; voorlezen in het pedagogisch beleidsplan et cetera.

(paperback, 111p)

Thuiskomen in de klas
Thuiskomen in de klas
Spiritualiteit in het onderwijs

Vincent Duindam · alles van deze auteur 

€ 15.00

Voor de klas staan valt niet mee. De organisatie van het onderwijs zelf, met zijn bureaucratie en grootschalige hervormingen enerzijds, en dat wat de leerlingen aan vragen meebrengen - dat is heel wat. Als leerkracht is het dan ook goed om jezelf niet te vergeten en er voor te zorgen dat je in balans bent en blijft, en een innerlijke bron ervaart waaruit je kunt putten.

Daar wil dit boekje aan bijdragen.

(paperback, 126 pagina’s)

’Juf, ik ben een kunstenaar’
’Juf, ik ben een kunstenaar’
Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

Thea Giesen & Marijke de Mare · alles van deze auteur 

€ 34.00    ‹  geen verzendkosten!   

Thea Giesen en Marijke de Mare hebben hun jarenlange ervaring met de door henzelf ontwikkelde KICK-methodiek, Kunst in Contact met Kinderen, vastgelegd in een prachtig én praktisch vormgegeven handboek. De training moedigt kinderen aan om zich te uiten en elkaar te leren kennen. Kortom, om zich te ontwikkelen tot een sociaal kunstenaar. (Hardcover, 240 pagina’s).

Peuters en kleuters onder druk
Peuters en kleuters onder druk
De ziekmakende effecten van de toetscultuur

Sieneke Goorhuis-Brouwer · alles van deze auteur 

€ 16.00

Een interessant geluid (vanuit ’reguliere hoek’) over de ontwikkeling van jonge kinderen en de nadelige effecten van de algemeen gangbare visie die kinderen te vroeg tot ontwikkeling wil aanzetten en in belangrjik mate gebruikt maakt van toetsen. Kinderen ontwikkelen zich met hoofd, hart en handen, stelt de schrijfster die 30 jaar ervaring heeft kinderen met ’ontwikkelingsproblemen’.

(paperback, 141 pagina’s)

De lastige kleuter
De lastige kleuter

Betsy van der Grift · alles van deze auteur 

€ 23.00    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe Breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen.

Met als basis de ontwikkeling van het brein van kinderen, beschrijft de auteur hoe kleuters, op verschillende manieren, leren en wat dat vraagt van de klas, de omgeving waarin het kind leert. Daarbij bijzondere aandacht voor zgn ’lastige kleuters’: hoe is hun gedrag te begrijpen en wat vraagt dat van opvoeders?

(gebonden, met afb in ZW

Levensbronnen van de ziel
Levensbronnen van de ziel

Herbert Hahn · alles van deze auteur 

€ 18.00

Herbert Hahn was de eerste leerkracht die, met hulp van aanduidingen van Rudolf Steiner, godsdienstles gaf op de eerste Vrije School. Het onderwijs stond los van welke richting dan ook en beoogde een religieuze oriëntatie te geven die zijn uitdrukking krijgt in respect voor de mens, de natuur en de aarde. In dit boek verwerkte Hahn zijn ervaringen en biedt hij talloze voorbeelden en gezichtspunten voor leerkrachten en ouders.

(paperback, 199p)

Omgaan met pesten
Omgaan met pesten

Margo Henderson · alles van deze auteur 

€ 19.00

Pesten op school is een veel voorkomend en vaak ernstig probleem. Dit boek is helder en op basis van veel ervaring geschreven. Het geeft allereerst basisinformatie over het pesten en gaat vervolgens in op het voorkomen maar natuurlijk ook het oplossen van pestproblemen.

(Paperback, 127 pagina’s)

Toeval gezocht
Toeval gezocht
Kunst, kunstenaars en jonge kinderen

Annemieke Hulsingh (red.) · alles van deze auteur 

€ 44.95    ‹  geen verzendkosten!   

Een inspirerend boek voor nieuwe impulsen, gevoed door kunst en door de kinderen zelf, in onderwijs en opvoeding. Toeval gezocht is het verhaal (in woord en beeld) van een project met kinderen van 4 tot 7 jaar die aan het werk gingen met 15 kunstenaars op 15 scholen. In de projecten onderzoeken, bedenken en maken de kinderen van alles, op zoek naar ’het toeval’. Met DVD.

((gebonden uitgave, 280 pagina’s)

Pesten op school
Pesten op school
Adequaat optreden tegen pestgedrag

Dieter en Gita Krowatschek · alles van deze auteur 

€ 6.90

- Spelletjes, activiteiten en oefeningen voor het herkennen, signaleren en bestrijden van pestgedrag op school -

Deze uitgave bevat beknopte maar zeer heldere informatie over pesten, de vlakuilen bij het omgaan met pesten en adviezen en inzichten voor een effectieve aanpak; en biedt vervolgens spelletjes en andere activiteiten die het samenwerken en communiceren verbeteren.

(paperback, 96p) Van 15,00 voor 6,90

Vrij spel voor natuur en kinderen
Vrij spel voor natuur en kinderen

Marianna van Lier & Willy Leufgen · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Hoe zien succesvolle, uitdagende speelplekken er uit? Uit wat voor leerplekken met zinneprikkelende natuur zijn kinderen niet weg te slaan? Bestaan zulke plekken nog? Ja, ze zijn er, op onverwachte plaatsen, ook in de stad. En iedereen met creativiteit en doorzettingsvermogen kan zelf zo’n spannend landschap realiseren. Dit boek is een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden in binnen- en buitenland, een kleurrijk palet van ideeën voor een geslaagde praktijk.

Gebonden, 252 pagina’s met 500 kleurenafbeeldingen.

Sporen van Reggio
Sporen van Reggio
Een introductie in de sporen-pedagogiek

Margot Meeuwig (e.a.) · alles van deze auteur 

€ 36.00    ‹  geen verzendkosten!   

Vanaf zijn geboorte is ieder kind competent, krachtig en intelligent en beschikt over wel honderd talen om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Kinderen groeien op in een gemeenschap van mensen en vanaf het allereerste moment zijn zij gericht op interactie en communicatie met de mensen in hun omgeving. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen hun wereld met al hun zintuigen en vermogens. Ze ontwikkelen gedachten, ideeën en fantasieën.

Dat zijn de grondgedachten van de pedagogiek die in Reggio Emilia werd ontwikkeld. In deze uitgave wordt deze pedagogische richting voor het werken met kinderen tot 7 jaar in theorie en praktijk voorgesteld.

(paperback, formaat 221 x 262, met vele kleurenillustraties, 143 pagina’s)

Het oergevoel
Het oergevoel
Over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer

Agnes Meijs · alles van deze auteur 

€ 24.50    ‹  geen verzendkosten!   

Wandelen in het bos? Dat vinden kinderen niet zonder meer leuk. Maar in de natuur is ook een heleboel te doen dat kinderen wél leuk vinden en waaraan ze veel kunnen ontwikkelen. Hutten maken, spoorzoeken, sluipen en verstoppen en allerlei spellen. De schrijfster heeft veel ervaring als natuurgids, reiziger en is betrokken bij projecten om de natuur te leren beleven. In dit boek geeft ze vele ideeën en achtergronden, ook om de natuur ontdekkend aan te sluiten bij vroegere culturen (verzamelaars, jagers, vroege boeren).

Een inspirerende uitgave, met vele illustraties in kleur.

(paperback, 144 pagina’s)

Geweldig communiceren met jongeren
Geweldig communiceren met jongeren

Justine Mol · alles van deze auteur 

€ 20.00    ‹  geen verzendkosten!   

Ja, soms is het best moeilijk om goed in contact te komen en te blijven met jongeren. Dit boek geeft houvast (theorie en praktijkoefeningen) om tot een goede comunicatie met jongeren, van 13 tot 20 jaar, te komen. De schrijfster baseert zich op de

Kleur in de klas
Kleur in de klas
Schilderlessen op de vrijeschool

Jet Nijhuis · alles van deze auteur 

€ 65.00    ‹  geen verzendkosten!   

In deze uitvoerige uitgave wordt van klas tot klas beschreven hoe op de vrijeschool schilderlessen gegeven (kunnen) worden. De stof, voorbeelden, aanwijzingen voor het inrichten van schilderlessen, en natuurlijk vele, vele voorbeelden van schilderingen (in wording)n maken van dit boek een must voor elke vrijeschoolleerkracht..

Lees de uitvoerige informatie.

Groot formaat, hardcover, 370p

Focus!
Focus!
Over sociale media als de grote afleider

Justine Pardoen · alles van deze auteur 

€ 16.00

Permanent in contact staan met de buitenwereld via je smartphone betekent: op alle mogelijke en onmogelijke momenten afgeleid kunnen worden door getwitter, sms-jes, facebookberichten enzovoort. Pubers voelen zich al ongemakkelijk als er geen bereik is...

Hoe kun je daar als opvoeder mee omgaan? Verbieden helpt niet echt...

In dit boek wordt de werking van social media op pubers beschreven en wordt vervolgens verteld hoe je over dit vraagstuk met je kinderen in gesprek kunt komen.

(paperback, 118 pagina’s)

Zeg nee tegen pesten
Zeg nee tegen pesten

Herberd Prinsen · alles van deze auteur 

€ 29.99    ‹  geen verzendkosten!   

Praktische gids voor leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en ouders

Hoe pak je pesten aan, hoe herken je het, waar komt het vandaan?

In dit boek is, naast ervaringsverhalen, van alles te vinden waarmee ouders en leerkrachten aan de laag kunnen. Eerst wordt ingegaan op wat pesten is; vervolgens worden methodes voor het aanpakken besproken en wordt aangegeven wat er gedaan kan worden om pesten te voorkomen. Daarnaast bevat het boek tientallen heel praktische oefeningen en adviezen, plus een heleboel verwijzingen naar andere nuttige informatie over pesten.

(paperback, 216 pagina’s)

Spelletjes uit de hele wereld
Spelletjes uit de hele wereld
Traditionele spelletjes uit andere culturen voor kinderen van 6 - 12 jaar

Nadja Rolli · alles van deze auteur 

€ 5.00

Deze bundel bevat 60 spelletjes die geschikt zijn voor grote of kleinere groepen. Het gaat om traditionele spelletjes uit alle werelddelen. Uiterst geschikt voor wie met groepen kinderen werkt.

(paperback met afb. in ZW, 81 pagina’s) Van 12,50 voor 5,00

 « 12 »