menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

41 berichten in deze agenda

 « 123 » 

Haarlem · woensdag 1 april
De Peetzoon

Voorstelling, een verhaal voor Pasen door Manjo Joosten.

Afgelast vanwege het coronavirus!

woensdag 1 april 20:00-21:00 uur

Van Dam Huis
Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem

uitgebreide informatie...

Vleuten · donderdag 2 april
Hooggevoeligheid

Lezing door antroposofisch arts Annejet Rümke.

Uitgesteld vanwege het coronavirus!

Vrijeschoolpedagogiek als handvat voor een gezonde opvoeding.

Entree is € 7,50.

Graag opgeven via e-mail.

donderdag 2 april 20:00-21:45 uur

Vrije School Utrecht Leidsche Rijn
Componistenlaan 8, Vleuten

030 888 0103

uitgebreide informatie...

Tilburg · zaterdag 4 april
Pasen in de 21ste eeuw

Voordracht door Alice Woutersen-van Weerden.

Afgelast vanwege het coronavirus!

Op de zaterdag vóór Palmpasen zal Alice Woutersen in de voordracht vertellen over de achtergronden van Pasen zoals er vanuit de antroposofie naar gekeken kan worden.

  • Hoe komt het dat Pasen steeds op een andere datum valt?
  • Hoe kunnen geesteswetenschappelijke inzichten over het Mysterie van Golgotha bijdragen aan een zinvolle viering van Pasen?
  • Hoe kan een gebeurtenis van 2000 jaar geleden nu nog een actualiteit hebben?
  • Wat is er destijds gebeurd, dat onze jaartelling zelfs in vóór en ná Christus is ingedeeld?
  • Waar is Christus nú en hoe verhoudt Hij zich tot Pasen en het ritme van het jaar?

Deze voordracht biedt handreikingen om in onze materialistische tijd te komen tot een vernieuwde en diepgaander beleving van Pasen te komen, die verder reikt dan paashaas en -eieren.

Alice Wouterse weet op een toegankelijke manier diepe waarheden te verduidelijken. Zij is ook schrijfster van meerdere boeken.

Entree: € 8,00

zaterdag 4 april 11:00-13:00 uur

Basisschool Tiliander, werkend vanuit antroposofie
Lange Nieuwstraat 189, Tilburg

uitgebreide informatie...

Leiden · zaterdag 4 april
Drempelervaringen

Voordracht door Loek Dullaart.

De lezing van Loek Dullaart is afgelast vanwege het coronavirus.

De gehele bijbehorende expositie is echter digitaal te bekijken op de website.

Naar aanleiding van de expositie FAUST spreekt Loek Dullaart over de duisternis die Goethe’s Faust en de moderne mens ervaren als het gaat om essentiële levensvragen.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00

zaterdag 4 april 20:00-22:00 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

Leiden · woensdag 8 april
De genezing van Anfortas - Een opstandingsmotief

Voordracht door John Hogervorst.

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Het Middeleeuwse Graalverhaal over Parzival die de wereld intrekt om de Graal te vinden is ook voor de moderne mens vol van actualiteit. Parzivals lange zoektocht wordt bekroond wanneer hij erin slaagt Anfortas, de behoeder van de Graal, te genezen.

De rijke beelden die het Graalverhaal biedt, kunnen ons ook iets leren over onszelf. Ieder mens draagt een ‘dubbelnatuur’ in zich die bestaat uit de zieke, lijdende Anfortas en uit de jonge, strevende Parzival. In het beeld van de genezing van Anfortas vinden we een opstandingsmotief, een opstanding die we in onszelf kunnen voltrekken.

Vanuit de beelden uit het Graalverhaal gaat John Hogervorst tijdens deze voordracht nader in op deze thematiek.

woensdag 8 april 20:00-22:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Leiden · vanaf donderdag 9 april
Sensitief communiceren via de tussenruimte

Werkgroep met Hans Lemmens.

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Uitgaande van het gegeven dat hoogsensitieve mensen een grotere 'bandbreedte' hebben binnen hun communicatie en ook rekening houdend met het gegeven dat zij zich gemakkelijk in de ander verliezen, heb ik een communicatiemethode ontwikkeld die aan de ene kant ruimte maakt voor sensitiviteit en aan de andere kant de individualiteit centraal stelt. Ik noemde deze methode 'De tussenruimte'.

De Tussenruimte kan mensen (en niet alleen hoogsensitieven) helpen de beperktheid van het dagelijkse communiceren te overstijgen en binnen het contact meer ruimte te maken voor de volledige mens.

De methode is ook zeer geschikt voor het oplossen van alledaagse conflicten, zowel binnen relaties als binnen het beroepsleven. Mijn aanpak is een speelse en creatieve en vaak komen mensen innerlijk in beweging.

Data: donderdag 9, 16 en 23 april

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 75,00 (inclusief BTW en consumptie)

donderdag 9 april 20:00 uur

donderdag 23 april

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Amersfoort · zaterdag 11 april
Omgaan met onze gestorvenen

Themadag o.l.v. Hans Stolp.

Afgelast vanwege het coronavirus!

Het gedenken van onze geliefden

Op die dag willen we stilstaan bij de weg door de geestelijke wereld van onze geliefde gestorvenen. Wat gebeurt er met hen wanneer zij hun lichaam hebben losgelaten.

Wat doen zij nu? Op welke manier weten zij zich nu bij ons betrokken? En wat kunnen wij nu nog voor hen doen?

Ook komt de vraag aan de orde hoe wij kunnen omgaan met die gestorvenen die ons achterlieten met allerlei onverwerkte gevoelens. Hoe kunnen wij daarmee verder?

Wij willen deze dag afsluiten met een korte viering waarin wij onze geliefden danken en hen de warmte van ons hart willen toezenden.

Vooraf aanmelden svp

zaterdag 11 april 11:00-16:00 uur

Farel College
Paladijnenweg 101, Amersfoort

Leiden · zaterdag 11 april
Goethes Faust - een liefdesverklaring

Filmvoorstelling

De finnisage van de expositie van Frederiek Nelissen i.s.m. Wil Uitgeest en Paul van Panhuys is afgelast vanwege het coronavirus.

De gehele expositie is echter digitaal te bekijken op de website.

Als afsluiting van de expositie, is Stirb und Werde te zien, een korte film over het leven van Faust, met beelden van Frederiek Nelisen, omspeeld door muziek en ingeleid door Wil Uitgeest.

Eentree: gratis

zaterdag 11 april 15:30-17:00 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

Leiden · woensdag 15 april
Wat is gezonde voeding voor de ouder wordende mens?

Lezing met Carla Hooymans en Veronique van Zeeland, beiden natuurvoedingskundige.

Uitgesteld vanwege het coronavirus!

Carla en Veronique geven een korte beschouwing op de veranderingen van de mens tijdens het proces van ouder worden. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die onze dagelijkse voeding biedt om dit proces op een zinvolle manier te ondersteunen. Zij vertellen u over de positieve en negatieve werking van diverse voedingsmiddelen zodat u de juiste keuzes kunt maken om klachten, bijvoorbeeld vroegtijdige en onnodig verharding, te voorkomen.

Ook zal er veel aandacht zijn voor factoren die de spijsvertering zo optimaal mogelijk laten functioneren en daardoor de vitaliteit bevorderen. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen.

woensdag 15 april 13:30-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

06 5143 5272

Haarlem · woensdag 15 april
De Bhagavad Gita, de Paulusbrieven en de Filosofie van de vrijheid

Lezing door Willem Daub.

Afgelast vanwege het coronavirus!

In deze voordracht wordt geprobeerd een doorlopende lijn in 3000 jaar wijsheidsgeschiedenis en individualiteitsontplooiing beleefbaar te maken. Een daarop volgend practicum is een uitnodiging om het instrument te ontwikkelen, waarmee we zelf actief in dit ontplooiingsproces werkzaam kunnen worden.

Dat instrument heet het observeren van het denken. Het wordt aangeduid in de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner als ‘het belangrijkste wat een mens kan observeren’. De avond wordt dan ook begonnen met een oefening, die de bewustzijnsontwikkeling van die 3000 jaar invoelbaar maakt, en als de tijd het toelaat afgesloten met een tweede oefening.

De avond is gebaseerd op de vijf voordrachten over de Bhagavad Gita en de Paulusbrieven van Rudolf Steiner, op Antroposofie en de Filosofie van de vrijheid van Sergei Prokofieff en op 44 jaar werkervaring met de vrijheidsfilosofie van Rudolf Steiner.

Onderzocht wordt de vraag, wat de verbinding is van de wijsheidsvolle leringen van Krishna in de verheven Gita met de ‘soms onbeholpen’ uitingen van Paulus en zijn lichtervaring voor Damascus, en of we in het heldere daglicht kunnen brengen hoe die doorlopende ontwikkelingsstroom in de Filosofie van de vrijheid werkzaam is.

Kosten: € 10,00

woensdag 15 april 20:00-21:00 uur

Van Dam Huis
Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem

Amsterdam · vrijdag 17 april
Waarom zingen de vogels?

Voordracht door Wolter Bos, bioloog en auteur.

Afgelast vanwege het coronavirus!

Waarom zingen vogels en worden we daar blij van? Met Wolter onderzoeken we wat fenomenologie en antroposofie ons over vogelzang leert. Wat kunnen wij voor de vogels doen? Wolter gaat regelmatig met belangstellenden op vogelexcursie, waarover ter plekke meer informatie.

Aanvang: 20.15, inloop vanaf 19.45

Entree met gratis consumptie: € 10,00 / € 7,50 (stadspas en studenten)

Reserveren: 06 3080 9344

vrijdag 17 april 20:15-22:00 uur

Ita Wegmanhuis
Weteringschans 74, Amsterdam

06 5082 5527

Zutphen · zondag 19 april
Boekpresentatie Odilia en de invloed op Europa

Op zondag 19 april van 14.00 tot 16.00 zal het door Jac Net geschreven boek ten doop gehouden worden.

Afgelast vanwege het coronavirus!

Die middag zal Jac Net geïnterviewd worden door Loek Dullaart, met een interactieve inbreng van het aanwezige publiek. Het geheel zal muzikaal omlijst worden en er zal een hapje en een drankje zijn.

De entree is € 10,00

Aanmelding bij Jac Net per mail.

zondag 19 april 14:00-16:00 uur

Dat Bolwerck
Zaadmarkt 112, Zutphen

06 5140 9155

Amsterdam · maandag 20 april
Sterven als hoogtepunt, inzichten over Euthanasie

De Roemer Visschergroep van de AViN Amsterdam nodigt u uit voor een Paasbijeenkomst met inleiding en gesprek over euthanasie. Naar aanleiding van de regeringsplannen van D66 om de euthanasiewet uit te breiden met het begrip 'Voltood Leven'.

Afgelast vanwege het coronavirus!

Thom Kloes zal een inleiding verzorgen, samensteller van het belangwekkende boek Het maakt uit hoe je sterft.

Daarna hebben wij een gesprek waarin verschillende inzichten mogen klinken. Het geheel wordt omlijst met zang door het Raphaël koor uit Almere.

Dit is een open bijeenkomst. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Programma:

19.45 uur inloop

20.15 uur zang met het Raphäel koor

20.20 uur welkomstwoord

20.30 uur inleiding door Thom Kloes, samensteller van het belangwekkende boek Het maakt uit hoe je sterft

21.00 uur kringgesprek

22.00 uur sluiting met zang door het Raphaël koor

maandag 20 april 20:00-22:00 uur

De Rode Zaal in het Geert Grootehuis
Hygieaplein 7, Amsterdam

06 4167 4402

uitgebreide informatie...

Zeist · vanaf woensdag 22 april
Tijd nemen, ruimte scheppen

Cursus onder leiding van Annemarie Sijens, bouwkundig ingenieur, procesbegeleider, onderzoeker op het gebied van sociale kunst.

Afgelast vanwege het coronavirus!

In drie bijeenkomsten onderzoeken we de relatie die we denkend, voelend en handelend kunnen leggen tussen de fysiek waarneembare werkelijkheid en de geest. In de eerste bijeenkomst staat het onderzoekende denken centraal, in de tweede bijeenkomst het authentieke handelen en in de laatste bijeenkomst het rijkgeschakeerde gebied van onze gevoelens en emoties.

Elke bijeenkomst is opgebouwd uit inleidingen, oefeningen en gesprek. Doel van deze cyclus is het introduceren van een oefenweg die je helpt om je innerlijke ‘draken’ te beteugelen en zo ruimte te scheppen voor Christus in en tussen ons.

We werken aan de hand van het motto van de Sociale ethiek en met onderstaande lemniscaat.

Waar en wanneer

Drie woensdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur

  • 22 april Innerlijk ruimte scheppen
  • 6 mei Authentiek handelen
  • 20 mei Tijd nemen voor bezinning

Praktische informatie

Minimaal 6, maximaal 15 deelnemers. Aanmelden via E-mail

Kosten € 45,00. Graag voor 1 april 2020 overmaken op rekening NL 28 TRIO 0390 1242 22 ten name van Peripatos.

Uitgebreidere informatie over de inhoud van de cursus vind je op de website en in het bijgevoegde informatiebestand.

woensdag 22 april 14:00 uur

woensdag 20 mei

De Christengemeenschap
Van Tetslaan 4, Zeist

uitgebreide informatie...

Zeist · vrijdag 24 april
Waarom zingen vogels en wat betekent dat voor ons?

Lezing op vrijdagavond door Wolter Bos met de mogelijkheid van een excursie de volgende ochtend.

Siegfried, de held, de drakendoder, kon volgens de mythe de taal van de vogels verstaan. Dat kunnen wij niet, maar we kunnen het wel een beetje leren, door ons beleven van klanken te scholen en te verrijken. Het voorjaar is een prachtige tijd daarvoor. Maar eerst is nodig dat we in onszelf afrekenen met de misvatting dat vogels ‘alleen maar’ zingen om een doel te bereiken, namelijk wijfjes lokken en concurrerende mannetjes verjagen. Met alle respect voor de grootheid van de evolutie-idee, hier zat Charles Darwin op een dwaalspoor. Dit is een misvatting die een enorme barrière is om dichter bij het wezen van vogels te komen.

In de lezing onderzoeken we wat fenomenologie en antroposofie ons over vogelzang kunnen leren. Ook bezinnen we ons op de vraag of onze aandacht voor de vogelzang iets voor de natuur betekent. De volgende dag is er een excursie om vogelgeluiden te beluisteren en te beleven. Je kunt de lezing bijwonen zonder mee te gaan met de excursie, maar niet omgekeerd. Voor de excursie is opgeven noodzakelijk, omdat er een maximaal aantal deelnemers is.

Kosten: Lezing € 10,00 Excursie € 5,00

vrijdag 24 april 20:00-22:00 uur

Tobiasschool
Prof. Lorenzlaan 16, Zeist

Zutphen · vanaf vrijdag 24 april
Wegen naar een intuïtieve geneeskunst

Voordracht en/of werkbijeenkomst met Volker Fintelmann.

Afgelast vanwege het coronavirus!

“de zin van een ziekte wordt zichtbaar op de weg naar ware genezing”

Elk mens krijgt in het leven met ziekte en gezondheid te maken.

De openbare voordracht is dan ook voor iedereen bedoeld die op zoek is naar perspectieven aangaande ziekte, genezing en geneeskunst.

De voordracht wordt in het Duits gehouden, maar in de zaal zal vertaalhulp bij moeilijke passages aanwezig zijn.

De werkbijeenkomst is alleen bedoeld voor hen die werken in de gezondheidszorg.

Er worden inhoudelijke inleidingen gegeven, euritmische oefeningen gedaan en kleine gespreksgroepen gevormd. Deze dag zal grotendeels in het Duits gehouden worden, maar vertaalhulp is aanwezig.

De werkbijeenkomst staat onder leiding van Volker Fintelmann, gepensioneerd arts, Liesbeth Kuhlemaijer, antroposofisch huisarts, Adam Ricketts, priester van de Christengemeenschap in Zutphen, Wieger Veerman, euritmietherapeut.

De openbare voordracht is op vrijdag 24 april 2020 van 20.00 - 21.30 uur

De werkbijeenkomst is op zaterdag 25 april 2020 van 11.00 - 17.00 uur

Kosten: voordracht € 10,00, werkbijeenkomst € 85,00

Informatie en aanmelden per nail of telefoon. Aanmelden vooraf is echt noodzakelijk! (zowel voor de voordracht als voor de werkbijeenkomst)

vrijdag 24 april 20:00 uur

zaterdag 25 april

Gemeentezaal van de Johanneskerk
Badhuisweg 27, Zutphen

0575 572 124

uitgebreide informatie...

Amersfoort · zaterdag 25 april
Het leven voor onze geboorte

Themadag o.l.v. Hans Stolp.

Afgelast vanwege het coronavirus!

Het leven voor onze geboorte, ofwel: De weg naar een nieuwe incarnatie.

Vaak staan we op onze themadagen stil bij het leven na onze dood: hoe ziet de weg er uit die zich bij de dood voor ons opent? En wat ervaren wij al gaande op die weg?

Op deze Themadag willen we echter stilstaan bij het leven vóór onze geboorte: welke weg zijn we voor onze geboorte eigenlijk gegaan en wat hebben we allemaal beleefd op onze weg naar een nieuwe incarnatie?

Die weg begint bij het middernachtelijk uur in de geestelijke wereld: het grote keerpunt van opstijgen naar afdalen. Daar worden we allereerst voor de keuze gesteld of we eigenlijk wel naar de aarde willen afdalen: alleen als we er zelf voor kiezen, zullen we aan een nieuwe incarnatie beginnen. Ieder mens op aarde heeft dus eens zelf voor dit leven gekozen!

Het is de Heilige Geest die ons op onze terugweg begeleidt en ons de weg naar de aarde wijst. Op die weg ontmoeten we alle mensen die we later op aarde als mens zullen ontmoeten.

Op onze reis gaan we door de sfeer van verschillende planeten en krijgen daar de krachten en vermogens die we in een nieuw aards leven nodig hebben: de kracht van het geheugen, van het denken en van de liefde bijvoorbeeld.

Na de ontmoeting met de Oerleraren vindt de conceptie plaats, waarbij ons toekomstige lichaam verwekt wordt. Daarbij zweven we rond onze ouders en werken met liefde op hun lichamelijke vereniging in. Ons ik verbindt zich vanaf de 18e – 21e dag met de foetus die bij de conceptie verwekt wordt.

Onze geboorte op aarde is eigenlijk onze eerste geboorte: rond het zevende jaar volgt onze tweede geboorte en rond ons veertiende jaar onze derde geboorte. Pas dan kunnen we echt beginnen aan de opdracht die wij hier op aarde te vervullen hebben: om te groeien aan de lessen van het leven – en dus te groeien aan de fouten die wij op aarde maken.

Fouten zijn niet erg, als je er tenminste wat van leert!

Vooraf aanmelden svp

zaterdag 25 april 11:00-16:00 uur

Farel College
Paladijnenweg 101, Amersfoort

Leiden · zaterdag 25 april
Focus op de toekomst

Met Christine Gruwez, John Hogervorst en Harrie Salman. Dagvoorzitter: Judith van El.

De Zonneboom heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort.

Nieuw denken - nieuwe inzichten – nieuwe wegen

De problemen zijn in onze tijd niet van de lucht. Klimaatverandering, de ongelijke verdeling van welvaart, steeds scherpere maatschappelijke tegenstellingen, politieke onmacht, technologie die het persoonlijk leven binnendringt… - er is een heleboel gaande. Meer dan ooit is het van belang dat we weten waar we staan - en waar we naar toe willen. Dat vergt inzicht in de huidige situatie, de wil om in beweging te komen en zicht op nieuwe wegen die we kunnen bewandelen. Op deze dag gaan we op zoek naar een nieuw denken dat tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen kan leiden.

Niet zozeer nieuwe ideeën, maar een nieuwe manier van denken is noodzakelijk

Christine Gruwez

Samenhang bedenk je niet. Je kan ook niet over samenhang denken. Samenhang ontstaat op voorwaarde dat je in het levende denkproces de tegenstellingen zo in je opneemt, dat je er tussenin kan gaan staan. Het gebruikelijke causale denken werkt met slechts twee elementen: oorzaak en gevolg. Uit het causale denken vloeit het of… of… voort. Samenhang-denken opent de mogelijkheid voor een derde element: de tussenruimte als bron voor toekomstkiemen. Uit het of… of wordt een ‘zowel als ook’ mogelijk.

Nieuw denken – nieuwe wegen

John Hogervorst

Het beeld van de samenleving als een ‘sociaal organisme’, en de betekenis van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor het sociaal organisme, bleek honderd jaar geleden voor veel mensen nog niet toegankelijk. Zij konden het nog niet werkelijk in hun denken opnemen. – Hoe is dat nu?Aan de hand van enkele actuele thema’s proberen we te proeven of we ons denken over het sociale organisme in beweging kunnen brengen.

Europa en de wereld

Harrie Salman

De huidige wereld heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog vorm gekregen vanuit Europa. Daarna hebben de Verenigde Staten de wereld geordend. En nu begint China een eigen rol te spelen. Deze ontwikkelingen vragen van ons om als Europeanen over onze toekomst na te denken en weer een actieve rol in de wereld te spelen.

Stap 1 is dat we overzien wat hier is gebeurd. Stap 2 is dat we zien wat er nu moet gebeuren. Wat is stap 3? Waar kunnen we aansluiten bij veranderingen in de goede richting die al op gang zijn gekomen?

Na de inleidingen is er een uitgebreide gespreksronde.

Ontvangst: 10.45 uur

Aanvang: 11.00 uur

Afsluiting: 16.15 uur

Lunch: er is soep, brood zelf meenemen

Voor koffie/thee & sap wordt gezorgd

Kosten: € 37,50 (incl. btw)

zaterdag 25 april 11:00-16:15 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

 « 123 » 

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…