menu
 winkelmandje 

Boekenagenda

Voordrachten, cursussen, exposities en andere activiteiten van en over antroposofische auteurs en kunstenaars.

13 berichten in deze agenda

Leiden · dinsdag 14 juli
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

Van de Franse Revolutie van 1789 naar 2020, met Harrie Salman.

In de Franse Revolutie leefde de impuls van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Waar kwam deze impuls vandaan? Wat is ervan terecht gekomen en wat kunnen we er nu mee doen?

Harrie Salman gaat met de deelnemers op onderzoek uit. Vanuit de vrijheidsimpuls zullen we een kritische blik werpen op de inperkingen van de vrijheid ter bestrijding van het Corona-virus, vanuit de gelijkheidsimpuls op het rechtsleven dat door 'experts' opzij wordt opgeheven, en vanuit de broederschapsimpuls op een economie die is gebaseerd op "Gestolen Welvaart".

Kosten: € 25,00 (incl. btw en koffie/thee)

dinsdag 14 juli 13:00-16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Venlo · vanaf maandag 20 juli
Menskundeweek

Studieweek menskunde met Marcel de Leuw voor leerkrachten, opvoeders, management en belangstellenden uit Nederland en België.

Inleiding

Rudolf Steiner heeft Nederland in totaal acht keer bezocht. De laatste keer was In de zomer van 17-24 juli 1924. Ondanks zijn verminderende gezondheid heeft hij in Arnhem nog 10 pedagogische voordrachten gehouden. In deze voordrachten worden de fundamenten van ons onderwijs besproken.

De pijlers van het vrijeschoolonderwijs zoals, o.a.: de 7-jaarsfasen, lopen-spreken-denken, de tandenwisseling, het 10de levensjaar en de temperamenten worden behandeld. In deze week zullen we deze pijlers binnen ons vrijeschoolonderwijs uitvoerig behandelen.

Er is ruimte voor vragen en uitleg door Marcel de Leuw over deze basisbegrippen voor onze pedagogiek en didactiek.

De 10 voordrachten van deze ‘Arnhemse reeks’ zullen verdeeld worden over de komende twee jaar waarbij we dit jaar de eerste 5 voordrachten behandelen. Deze voodrachtenreeks heet in het Duits: Der pädogogischen Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogiek. GA 310. Ze is vertaald als: Menskunde, pedagogiek en kultuur.

Voor verdere informatie en een opsomming van de inhoud per voordracht zie de bijlage.

Organisatie: stichting Sampsa ter bevordering van de antroposofie

maandag 20 juli 09:00 uur

vrijdag 24 juli 13:00 uur

Rudolf Steiner Educare
Zustersstraat 25, Venlo

06 1849 3239

uitgebreide informatie...

Leiden · dinsdag 28 juli
Nieuwe perspectieven in tijden van corona

Workshop met John Hogervorst.

Eén aspect van de coronacrisis is dat door de crisis veel is blootgelegd waarvan we misschien het bestaan niet wisten. Bijvoorbeeld: onze afhankelijkheid van de productie van allerlei goederen of geneesmiddelen aan de andere kant van de wereld; of de omstandigheden waarin in de vleesindustrie gewerkt wordt.

Zou de coronacrisis niet ook een oproep kunnen zijn om een einde te maken aan allerlei ongewenste praktijken?Het is nú tijd om tot nieuwe inzichten te komen! Hieraan gaan we werken, in de vorm van inleidingen, vragen en gesprek.

John Hogervorst publiceerde in de afgelopen maanden twee boekjes over de coronacrisis: Gedachten, kansen & perspectieven - in tijden van corona en Toekomst scheppen – in tijden van corona, waarin hij de gebeurtenissen van de afgelopen maanden nader onderzocht.

Kosten: € 25,00 (incl. btw en koffie/thee)

dinsdag 28 juli 13:00-16:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Leiden · vrijdag 7 augustus
Sociale driegeleding: het antwoord in tijden van cor

Workshop met John Hogervorst.

De coronacrisis trekt zijn sporen door alle gebieden van de samenleving. Vrijheden staan onder druk; rechten worden tijdelijk ingeperkt; grote delen van de economie zijn zwaar gehavend. De sociale driegeleding baseert zich op een ordening van de samenleving, zodanig dat de mens zich in vrijheid kan ontwikkelen; in gelijkheid meebesluit over rechten en plichten, en in broederschap betrokken is in de economie.

Deze middag onderzoeken we, op basis van wat de coronacrisis heeft blootgelegd, hoe ‘weerbaar’ de sociale driegeleding is en welk fundament daarin te vinden is voor een samenleving die in alle opzichten duurzaam is.

John Hogervorst publiceerde in de afgelopen maanden twee boekjes over de coronacrisis: Gedachten, kansen & perspectieven - in tijden van corona en Toekomst scheppen – in tijden van corona, waarin hij de gebeurtenissen van de afgelopen maanden nader onderzocht.

Kosten: € 25,00 (incl. btw en koffie/thee)

vrijdag 7 augustus 13:00-16:30 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Leiden · vanaf woensdag 12 augustus
Communiceren via de tussenruimte

Tweedaagse workshop met Hans Lemmens.

In deze coronatijd, waarin tussen mensen steeds weer een tussenruimte wordt geschapen van anderhalve meter, onderzoeken we hoe een tussenruimte op een positieve manier kan worden ingevuld. Het gaat daarbij om sensitiviteit, verbinding en bij jezelf blijven. Naast communicatie via woorden zal non-verbale communicatie een belangrijke rol spelen.

Twee op elkaar voortbouwende workshops, waarin steeds verder de ‘bandbreedte’ van het communiceren zal worden verruimd.

Kosten: € 50,00 (incl. btw en koffie/thee)

woensdag 12 augustus 13:00 uur

donderdag 13 augustus 16:00 uur

De Zonneboom
De Laat de Kanterstraat 5, Leiden

071 512 3137

Zutphen. · vanaf vrijdag 4 september
Freudige und leidvolle Seiten unseres Lebens

Seminar met Anton Kimpfler (auteur Freiburg Dld.).

Thema: Freudige und leidvolle Seiten unseres Lebens. Wie hängt beides zusammen?

  • Vrijdagavond 4 september om 20.00 uur een gesprek over de actule wereldsituatie.
  • Zaterdag 5 september van 16.00-22.00 uur.
  • Zondag 6 september van 10.00-12.00 uur.

Voor het avondeten van zaterdag kan eenieder iets meenemen.

Koffie, thee en soep worden geserveerd.

Bijdrage: € 50,00

vrijdag 4 september 20:00 uur

zondag 6 september

Middenhuis VWZ
Fie Carelsenstraat 32, Zutphen.

057 551 8589

Leiden · zaterdag 12 september
Vrijheid, een verheven spel van het midden

Lezing door Han van Ouwerkerk.

Han van Ouwerkerk spreekt over de vrijheidsfilosofie die Friedrich Schiller beschreef in de achttiende eeuw en die voor onze disharmonische tijd uiterst relevant is. Wat is echte vrijheid – en hoe kunnen wij die in onszelf laten ontstaan?

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

zaterdag 12 september 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Amersfoort · zondag 13 september
Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur

Jubileum-symposium van stichting De Heraut.

Sprekers zijn Hans Stolp en Wilma Mulder.

Tijdens het symposium wordt het gelijknamige boek van Hans Stolp over Rudolf Steiner gepresenteerd.

Voor aanmelding of meer info, zie de website of de uitgebreide informatie hieronder.

zondag 13 september 11:00-16:30 uur

Theater en congrescentrum Flint
Coninkstraat 60, Amersfoort

uitgebreide informatie...

Leiden · vrijdag 18 september
Aardschok / Bliksemflits

Lezing door Wil Uitgeest.

Dr. Wil Uitgeest, auteur, schilder en docent, laat zien hoe de (westerse) kunstgeschiedenis in beeld brengt hoe we de wereld zagen en wat we daarin belangrijk vonden.

Als je vanuit dit gezichtspunt naar hedendaagse kunst kijkt, werpt dit een onverwacht licht op wat er gaande is in onze eigen tijd.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

vrijdag 18 september 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Zutphen · zaterdag 19 september
De Hobbit en het geschenk van het Noorden

In deze eerste bijeenkomst van de Jaarcursus De drie Ringen van Tolkien (Over de verwevenheid van lichaam, ziel en geest in onze biografie), die door Frits Burger wordt begeleid, staat het verhaal De Hobbit van Tolkien centraal.

In de Drie Ringen van Tolkien volgen we aan de hand van de Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion resp. onze lichamelijke ontwikkeling, onze ziele ontwikkeling en onze geestelijke ontwikkeling.

In de Hobbit wordt ons verhaald van een schat die in de Eenzame Berg in het noorden is verborgen (de Arkensteen) en die het lichaam zo kan doorlichten dat het zijn ware aard kan laten zien. Maar Bilbo moet door heel wat duistere avonturen voordat hij de Arkensteen vindt.

In In de Ban van de Ring maken we kennis met de krachten die de ziel onzichtbaar willen maken (de Ring), maar ook met de krachten die haar ware aard willen laten verschijnen. Licht en duisternis wisselen elkaar af totdat uiteindelijk het Licht wint en de Koning (-in) gekroond kan worden en totdat Frodo zelf een Lichtwezen (een Elf) geworden is en mag vertrekken naar het Land van de goden waar de Silmarillion zich afspeelt.

De Silmarillion is Tolkiens mythologie. In dit land van de goden, de geest, zijn Drie Verborgen Koninkrijken die zichtbaar gemaakt willen worden: het Koninkrijk van het Woord, het Koninkrijk van het Lot (Karma) en het Koninkrijk van de Liefde. Om de Koninkrijken open te breken en zichtbaar te maken moeten eerst de Silmarillen worden veroverd, de Drie Juwelen waarin het Licht van de Sterren is gevangen.

De Hobbit, In de Ban van de Ring en de Silmarillion lopen in elkaar over en grijpen in elkaar zoals lichaam, ziel en geest. Deze verwevenheid willen we in onze biografie op het spoor komen en gaan ervaren.

Frits Burger is Oudgermanist, psychosociaal werker en auteur van Biografie en verhaal: verhalen die licht werpen op de menselijke levensloop.

Data: de bijeenkomsten vinden op een zaterdag plaats van 13.30 tot 16.30 uur

De Hobbit: 19 september en 10 oktober 2020

In de Ban van de Ring: 31 oktober, 14 en 28 november 2020

De Silmarillion: 12 december 2020, 9 januari en 13 februari 2021

Kosten: € 12,50 per keer. Instappen is altijd mogelijk.

Aanmelden via e-mail

zaterdag 19 september 13:30-16:30 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe
Oudewand 13, Zutphen

Zeist · zondag 27 september
Landelijke VOK Themadag

Vorig jaar zijn wij weer begonnen met het organiseren van een Landelijke VOK Themadag op zondag 29 september 2019 (Michaelsdag) met als thema: "Blijven de Vrijescholen 'vrij' in de volgende 100 jaar".

Op deze dag zijn hieraan prachtige impulsen gegeven door de drie sprekers, ondersteund door het werk in een aantal werkgroepen en uiteraard door de enthousiaste deelnemers die hieraan hun belangrijke bijdragen hebben geleverd.

We zullen deze impuls dan ook jaarlijks doorzetten op zondagen op of rond Michaelsdag. Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

zondag 27 september 10:00 uur

Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist

010 842 5805

Leiden · vrijdag 9 oktober
Artificial Intelligence

Lezing door Dieter Hammer.

Van meet af aan was de vraag hoe ‘intelligent’ Artificial Intelligence is en of ze de mens kan evenaren. Em. Prof. Dr. Dieter Hammer behandelt die vraag vanuit een spiritueel standpunt.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5,00, incl. consumptie.

vrijdag 9 oktober 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

Leiden · vrijdag 16 oktober
5G - Dringend of dwingend

Lezing door Jan van Gils.

Meningen en standpunten lopen sterk uiteen wanneer het gaat over één van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie, het 5G-netwerk genoemd.

Tijdens de informatieavond zal Drs. Ing. Jan van Gils een inleiding geven over deze nieuwe technologie.

Entree: vrijwillige bijdrage, incl. consumptie.

vrijdag 16 oktober 20:00-21:45 uur

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1B, Leiden

06 5383 1107

 

AntroVista

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…