home ABC Antroposofie

Auteurs K-O

Antroposofie, sortering op auteursnaam

51 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Spreekkunst

Spreekkunst
Werkboek

Michaëla Klinkenberg

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(genaaid, gebonden, 391 pagina’s)

Het antwoord van de ziel

Het antwoord van de ziel

Wolf-Ulrich Klünker » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een compacte, inhoudsvolle beschouwing over de ziel (o.a.: ziel en ziekte en ziel en angst) en over het beleven van het ik: wordt ons ik door onze ervaringen, dus door het verleden, bepaald - of vormt het ik een verbinding met de toekomst?

(paperback, 78p)

De wil van U

De wil van U
De 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie

Henk Kranenborg

€ 19.50

In zijn eigen ervaring als vrijeschoolleerkracht ontdekte de schrijver de betekenis van de Theorie U. Daarnaast ontdekte hij dat het mensbeeld dat op de vrijescholen centraal staat juist weer een verdieping aan de Theorie U kunnen geven.

In dit boek, dat ontstaan is uit een reeks artikelen, geeft hij een beeld van de praktische betekenis van de Theorie U voor het vrijschoolonderwijs.

(paperback, geïllustreerd in zw, 110 pagina’s)

Bezining op de grondsteen

Bezining op de grondsteen

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 18.00

In deze uitgave beschrijft de auteur allereerst hoe de grondsteenspreuk, die Rudolf Steiner tijdens de kerstconferentie van 1923 gaf, in een historische context past waarin ook stromingen als de rozenkruisers en de School van Chartres staan.

Vervolgens staat de grondsteenspreuk zelf centraal en worden gezichtspunten uitgelicht die de inhoud verdiepen en die aanmoedigen om zelf met de spreuk te werken.

(paperback, 129p)

De levensloop van de mens

De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een klassieker waarin de schrijver de verschillende fasen in het leven van de mens onderscheidt en karakteriseert, en aangeeft met welke mogelijkheden, kansen en probleemstellingen die gepaard kunnen gaan. Daarnaast, tegen de achtergrond van deze levensfasen, worden het mannelijke en het vrouwelijke, het beroepsleven en de psychotherapie behandeld.

(paperback, 239p)

Het goede doen in de 21e eeuw

Het goede doen in de 21e eeuw

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

Deze uitgave bevat de tekst van vijf voordrachten die Bernard Lievegoed in 1965 in Amerika hield. Daarbij staat de vraag centraal: hoe kunnen we, wanneer we onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken, het goede ook daadwerkelijk doen - juist ook met het oog op de ontwikkelingen die de auteur rond de overgang naar het nieuwe millennium voorzag.

(paperback, 131p)

Het oog van de naald

Het oog van de naald

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.

(paperback, 102 pagina’s)

Mens op de drempel

Mens op de drempel

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 16.50

Deze uitgave zou je een basiswerk over de weg van innerlijke ontwikkeling in de moderne tijd kunnen noemen. Na een beschrijving van scholingswegen uit het verleden, gaat de auteur over op de specifieke omstandigheden van onze tijd en cultuur, en ontwikkelt daaruit zijn gedachten over een innerlijke ontwikkelingsweg die in deze tijd past.

(paperback, 291p)

Mensheidsperspectieven

Mensheidsperspectieven

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

In deze uitgave gaat het om de spirituele ontwikkeling van de mensheid, in het verleden en in het nu. Na een beschrijving van die ontwikkeling in het oude Atlantis en daarna, wordt specifiek beschreven welke vier stromen elkaar in het verleden in Europa ontmoetten. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de nieuwe mysteriën, die Rudolf Steiner grondvestte.

(paperback, 138p)

Over de redding van de ziel

Over de redding van de ziel

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 14.50

Lievegoed's laatste werk: de beschrijving van de drie grote geestesstromingen (antroposofie, manicheïsme en rozenkruisersdom) en hun leiders (Rudolf Steiner, Mani en Christian Rosenkreutz) en hun samenhang en samenwerking.

(paperback, 113p)

De evolutie van de materie

De evolutie van de materie
Spirituele beschouwingen over kosmos en mens

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een beschouwing over de materie, die niet vast en eeuwig is, maar zich evolueert, zoals ook de mens. Er is zelfs een samenhang tussen de ontwikkeling van de mens en die van de evolutie.

(paperback, 117 pagina’s)

Vijandschap, broederschap

Vijandschap, broederschap

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 5.70

Kort beschouwing over het kwaad in de wereld en over de mogelijkheid het kwaad om te zetten.

(Brochure, 22 pagina’s)

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

Frans J. Lutters

€ 7.50

In deze studie-uitgave gaat Frans Lutters op zoek naar de historische en spirituele oorsprong van de Vrije School. Die vindt hij in de tijd van en de kring van mensen rond Karel de Grote. Vrije School pioniers uit de 20e eeuw worden in dit licht beschreven.

(eenvoudige uitgave op A4-formaat, 87 pagina’s)

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 17.50

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.

160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

Wie is Harry Potter?

Wie is Harry Potter?

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 14.50

Uitdagende visie op Harry Potter. Frans Lutters, auteur van verschillende boeken en leraar op een Vrije School-bovenbouw, onderzoekt de verbanden tussen de avonturen van Harry Potter en verschillende antroposofische thema’s rondom het thema van de strijd tussen goed en kwaad. Hij ontdekt een overeenkomst met het Manicheïsme en gaat van daaruit op zoek naar aanvullende gezichtspunten, onder meer over de grote mensheidsleraren en de avonturen van Parzival.

(paperback, 79 pagina’s)

De 12 heilige nachten

De 12 heilige nachten
Het droomlied van Olav Asteson

Frans Lutters e.a.

€ 18.50

Het Noorse ’droomlied’ over de belevenissen van Olaf Asteson in de twaalf heilige nachten tussen kerst en driekoningen,met inleidende teksten van Frans Lutters en Bernard Lievegoed, met tekeningen (in zw) van Hans-Dieter Appenrodt én met de oorspronkelijke Noorse tekst.

(paperback, 61 pagina’s)

Oude en jonge zielen

Oude en jonge zielen

Hans Peter van Manen

€ 23.90  ‹ geen verzendkosten!

Het werd 30 jaar geleden al in het Duits uitgebracht en groeide in de tijd uit tot een ’duurzaam boek’: een boek dat naar zijn inhoud na al die jaren nog net zo essentieel is als bij verschijnen. Aansluitend op wat Rudolf Steiner (in de karmavoordrachten) over het thema vertelde, gaat de schrijver in dit boek op zoek naar een verborgen maar alom aanwezige tegenstelling, die tussen zgn oude en jonge zielen, en naar het antwoord op de vraag hoe deze tegenstelling niet tot strijd maar juist tot een vruchtbare polariteit kan worden. (gebonden, 271 pagina’s)

(gebonden uitgave, xxx pagina’s)

Dwarskijken op Darwin

Dwarskijken op Darwin

Jan Diek van Mansvelt

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Is Darwins evolutieleer werkelijk zo onaantastbaar als vaak gedacht wordt? In deze bundel met artikelen van verschillende wetenschappers wordt een ’dwars blik’ op Darwin geworpen, niet polemisch maar op basis van inhoudelijke argumenten.

met o.m. bijdragen van J.H. van den Berg, Jos Verhulst en Arie Bos, samengesteld en ingeleid door Jan Diek van Mansvelt.

(paperback, 197 pagina’s)

Gezond denken over bewegen (54)

Gezond denken over bewegen (54)
Een verrassende kijk op onze spieren

L.F.C. Mees

€ 3.00

De arts Leendert Mees verstond als geen ander de kunst om moeilijke thema’s op een aansprekende en heldere manier te bespreken. In deze brochure gaat hij in op de vraag hoe de mens beweegt, wat spieren zijn en wat de functie van de zenuwen is. Daarbij komt van alles aan bod dat ons op een nieuwe manier naar de mens en zijn lichaam kan laten kijken.

(brochure, 34 pagina’s)

Het raadsel van de sfinx

Het raadsel van de sfinx
Kosmische evolutie en menselijke verantwoordelijkheid

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 7.00

Over de evolutie, de cultuurperioden, de betekenis van geestelijke wezens hierin en over Christus en de antichrist. Welke krachten werken in de ontwikkeling van de mensheid, op welk punt is de mens aangekomen en waarheen voert de verdere reis?

(paperback, 248 pagina’s)

Op nieuwe vleugels

Op nieuwe vleugels
Vier artikelen over de toekomst van de antroposofie

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een bundeling van vier artikelen die de inmiddels overleden schrijver nog graag de wereld in zag gaan. In de artikelen zoekt hij naar een toekomst voor de antroposofie, ook met het oog op wat (nog) niet gelukt is. Hoe kan de antroposofie nieuwe vleugels krijgen, dat wil zeggen: levende werkelijkheid voor de mens in de 21e eeuw?

(verzorgde brochure, geniet, 56 pagina’s, beperkte oplage)

Om gegronde redenen

Om gegronde redenen
Antroposofie hier en nu

Jelle van der Meulen

€ 7.50

Een persoonlijke getinte zoektocht naar de antroposofie: wat hebben antroposofie en Rudolf Steiner te maken met de wereld die dagelijks op ons afkomt? Jelle van der Meulen gaat op zoek - via de onderwereld van de ziel, via de fantasie en imaginatie. En via menselijke ontmoetingen.

(paperback, 351 pagina’s) Van 19.90 voor 7.50

Naar de voet van de regenboog

Naar de voet van de regenboog

Herman Meyvis

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Een zoektocht naar een andere wereld met de projectieve geometrie als metgezel.

Projectieve meetkunde maakt ons denken beweeglijk en voert daadwerkelijk naar een andere wereld. Ieder die hier ooit iets van geproefd heeft zal het kunnen beamen, maar weet ook dat het moeilijk is om in de wereld van de projectieve geometrie thuis te raken. Dit boek biedt daarbij een geweldige hulp.

(paperback, 195 pagina’s, met afbeeldingen in kleur)

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten over o.m. de categorieën van Aristoteles, de drieledige mens en over de Grondsteenspreuk en tevens de tekst van het werken in een groep naar aanleiding van deze voordrachten, waarin de thema’s nader besproken en verduidelijkt worden.

(paperback, 143 pagina’s)

Chartres

Chartres
Een andere blik op de kathedraal

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek bevat de tekst van vier voordrachten die de auteur hield tijdens een verblijf in Chartres in het voorjaar van 2014. Hoofdthema is het beschouwen van de kathedraal als omstulping van het menselijk hart. Daarbij komen ook andere thema’s aan bod, zoals de Apocalyps, de School van Chartres, de Godfin Natura en Goede Vrijdag.

Het boek bevat 20 kleurenfoto’s van de kathedraal.

(Gebonden, 102 pagina’s)

De anthroposofische beweging

De anthroposofische beweging

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

'U zult wel weten dat, zoals ik het zie, de anthroposofische beweging iets is dat van de Anthroposofische Vereniging geheel verschillend is en dat wij in onze tijd niet meer kunnen zeggen dat die twee verenigd zijn. En ik zal trachten dit vandaag te onderbouwen, maar eigenlijk vooral te beschrijven wat voor mij in de loop van de tijd duidelijk is geworden: Dat is anthroposofische beweging.'

(Mieke Mosmuller)

(hardcover, linnen band met stofomslag, genaaid, 64p)

De Categorieën van Aristoteles

De Categorieën van Aristoteles
Letters van het wereldwoord

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 45.00  ‹ geen verzendkosten!

In de laatste jaren treden vragen rondom de menselijke hersenen, de menselijke intelligentie, de vrije wil en het denken steeds vaker op de voorgrond: hoe werken de hersenen, is er een onderscheid tussen menselijke en kunstmatige intelligentie, bestaat de vrije wil en wat is eigenlijk denken?

Mieke Mosmüller behandelt in dit boekwerk de leer van de twaalf categorieën van Aristoteles, die de basis van de logica vormen, en ’vertaalt’ ze naar de werkelijkheid van de moderne mens. Daarmee wordt een toegang geboden naar de antwoorden op de voorgaande vraagstukken.

(gebonden uitgave, 370 pagina’s)

De hemel op aarde

De hemel op aarde
De Engel-Hiërarchiën en de mens

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 25.00  ‹ geen verzendkosten!

Deze uitgave bevat de teksten van twee voordrachten (in Rotterdam en Berlijn), een vragenantwoording en een werkgroepbijeenkomst (alle in Rotterdam). In deze teksten gaat de auteur op zoek naar de verbinding van de mens met de geestelijke wezens die de negen hemelse hierarchiën vormen. Hoe zijn zij met de mens verbonden en hoe leggen wij een verbinding met hen, opdat zij via ons werkzaam kunnen zijn?

(gebonden uitgave met stgfomslag) 67 pagina’s

De kunst van het denken

De kunst van het denken

Mieke Mosmüller » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Intelligentie staat in onze cultuur hoog aangeschreven - maar is voor velen tegelijkertijd iets dat afgezworen moet worden om het spirituele te benaderen. Is dat wel waar?

In dit boek laat de auteur zien hoe intelligentie zo verzorgd kan worden dat de spiritualiteit juist concreter wordt.

(paperback, 125 pagina´s)

Ethisch individualisme

Ethisch individualisme
Versus kommunikatief handelen

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 13.57

Maar we kunnen onze aandacht en opmerkzaamheid vergroten, en we kunnen ook ons denkproces leren vertragen; zo wordt het tot onderzoeksterrein. Dan vinden we temidden van al die algemene begrippen iets bijzonders. We vinden iets, wat we wel moeten rekenen tot het rijk van het bijzondere. In dat ’algemeniserende’ denken leeft iets bijzonders. Het is geen begrip, het is iets ’begrips-loos’, het valt niet in een kategorie te vangen omdat het elk begrip, elke kategorie overstijgt door haar ’bijzonderheid’. Ja, het is zelfs zó bijzonder dat het absoluut uniek is, een uniciteit, het lijkt wel een oerbeeld van alle differentiatie. Nee, er is niets zó uniek, zó bijzonder als dit ene, dat zich temidden van al dat algemene vinden laat.

Het maakt zich los van uit algemene achtergrond en straalt van eigenheid. Het is oneindig veel groter dan haar algemene achtergrond, ja het belicht die zelfs. En toch is er niets algemeens aan, het is de bijzonderheid bij uitstek.’

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home