home ABC Antroposofie

Auteurs K-O

Antroposofie, sortering op auteursnaam

48 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/2

12 » 

Spreekkunst

Spreekkunst
Werkboek

Michaëla Klinkenberg

€ 37.50  ‹ geen verzendkosten!

De eerste ’volwassen’ Nederlandse uitgave over spreekkunst, ofwel spraakvorming. In dit gedegen basiswerk behandelt de schrijfster alle aspecten van het spreken (spraakvorming, expressie, presentatie, poëzie en ritme en spraaktherapie). Ze geeft daarbij achtergronden (bijvoorbeeld over de adem, de vier elementen, declameren en reciteren), inzichten en heel veel oefeningen. Een boek om mee te werken voor allen die bewust met het woord bezig zijn.

(genaaid, gebonden, 391 pagina’s)

De geheimen van het licht

De geheimen van het licht

Wim Kops

€ 9.90

Door een persoonlijke fascinatie verdiepte de schrijver zich intensief in het verschijnsel licht en schreef er dit meeslepende boek over waarin hij zijn onderwerp op alle mogelijke manieren beschrijft en onderzoekt. Wat was de betekenis van licht in vroegere culturen, hoe keken en kijken wetenschappers naar licht, hoe neemt de mens licht en kleur waar, wat zijn kleuren?

Een meeslepend boek!

(paperback, 285 pagina’s, met afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 9,90

De wil van U

De wil van U
De 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie

Henk Kranenborg

€ 19.50

In zijn eigen ervaring als vrijeschoolleerkracht ontdekte de schrijver de betekenis van de Theorie U. Daarnaast ontdekte hij dat het mensbeeld dat op de vrijescholen centraal staat juist weer een verdieping aan de Theorie U kunnen geven.

In dit boek, dat ontstaan is uit een reeks artikelen, geeft hij een beeld van de praktische betekenis van de Theorie U voor het vrijschoolonderwijs.

(paperback, geïllustreerd in zw, 110 pagina’s)

Het oog van de naald

Het oog van de naald

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 5.00

Dit boek kwam tot stand op basis van een aantal gesprekken van Bernard Lievegoed met Jelle van der Meulen. Lievegoed vertelt over zijn leven en eindigt in het laatste deel met een blik op de actualiteit en de toekomst.

(paperback, 102 pagina’s)

De evolutie van de materie

De evolutie van de materie
Spirituele beschouwingen over kosmos en mens

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een beschouwing over de materie, die niet vast en eeuwig is, maar zich evolueert, zoals ook de mens. Er is zelfs een samenhang tussen de ontwikkeling van de mens en die van de evolutie.

(paperback, 117 pagina’s)

Vijandschap, broederschap

Vijandschap, broederschap

Stefan Lubienski » meer van deze auteur »

€ 5.70

Kort beschouwing over het kwaad in de wereld en over de mogelijkheid het kwaad om te zetten.

(Brochure, 22 pagina’s)

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

De vraag naar het lot van de vrijeschoolbeweging

Frans J. Lutters

€ 7.50

In deze studie-uitgave gaat Frans Lutters op zoek naar de historische en spirituele oorsprong van de Vrije School. Die vindt hij in de tijd van en de kring van mensen rond Karel de Grote. Vrije School pioniers uit de 20e eeuw worden in dit licht beschreven.

(eenvoudige uitgave op A4-formaat, 87 pagina’s)

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Het Graalmysterie en de Zeven Vrije Kunsten

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 17.50

De Zeven Vrije Kunsten, zoals ze o.a. in Chartres werden onderwezen, vormden een inwijdingsweg die aansloot bij de weg die Parzival, de zoeker naar de Graal, eerder gegaan was. Dit boek beschrijft de samenhang tussen het graalsmysterie en de Vrije Kunsten en laat zien hoe de Vrije Kunsten ook in onze tijd nog hun betekenis hebben.

160 pagina’s, Met ca 30 afb. in kleur en zwartwit

Wie is Harry Potter?

Wie is Harry Potter?

Frans Lutters » meer van deze auteur »

€ 14.50

Uitdagende visie op Harry Potter. Frans Lutters, auteur van verschillende boeken en leraar op een Vrije School-bovenbouw, onderzoekt de verbanden tussen de avonturen van Harry Potter en verschillende antroposofische thema’s rondom het thema van de strijd tussen goed en kwaad. Hij ontdekt een overeenkomst met het Manicheïsme en gaat van daaruit op zoek naar aanvullende gezichtspunten, onder meer over de grote mensheidsleraren en de avonturen van Parzival.

(paperback, 79 pagina’s)

De 12 heilige nachten

De 12 heilige nachten
Het droomlied van Olav Asteson

Frans Lutters e.a.

€ 18.50

Het Noorse ’droomlied’ over de belevenissen van Olaf Asteson in de twaalf heilige nachten tussen kerst en driekoningen,met inleidende teksten van Frans Lutters en Bernard Lievegoed, met tekeningen (in zw) van Hans-Dieter Appenrodt én met de oorspronkelijke Noorse tekst.

(paperback, 61 pagina’s)

Oude en jonge zielen

Oude en jonge zielen

Hans Peter van Manen

€ 23.90  ‹ geen verzendkosten!

Het werd 30 jaar geleden al in het Duits uitgebracht en groeide in de tijd uit tot een ’duurzaam boek’: een boek dat naar zijn inhoud na al die jaren nog net zo essentieel is als bij verschijnen. Aansluitend op wat Rudolf Steiner (in de karmavoordrachten) over het thema vertelde, gaat de schrijver in dit boek op zoek naar een verborgen maar alom aanwezige tegenstelling, die tussen zgn oude en jonge zielen, en naar het antwoord op de vraag hoe deze tegenstelling niet tot strijd maar juist tot een vruchtbare polariteit kan worden. (gebonden, 271 pagina’s)

(gebonden uitgave, xxx pagina’s)

Dwarskijken op Darwin

Dwarskijken op Darwin

Jan Diek van Mansvelt

€ 24.00  ‹ geen verzendkosten!

Is Darwins evolutieleer werkelijk zo onaantastbaar als vaak gedacht wordt? In deze bundel met artikelen van verschillende wetenschappers wordt een ’dwars blik’ op Darwin geworpen, niet polemisch maar op basis van inhoudelijke argumenten.

met o.m. bijdragen van J.H. van den Berg, Jos Verhulst en Arie Bos, samengesteld en ingeleid door Jan Diek van Mansvelt.

(paperback, 197 pagina’s)

Gezond denken over bewegen (54)

Gezond denken over bewegen (54)
Een verrassende kijk op onze spieren

L.F.C. Mees

€ 3.00

De arts Leendert Mees verstond als geen ander de kunst om moeilijke thema’s op een aansprekende en heldere manier te bespreken. In deze brochure gaat hij in op de vraag hoe de mens beweegt, wat spieren zijn en wat de functie van de zenuwen is. Daarbij komt van alles aan bod dat ons op een nieuwe manier naar de mens en zijn lichaam kan laten kijken.

(brochure, 34 pagina’s)

Het raadsel van de sfinx

Het raadsel van de sfinx
Kosmische evolutie en menselijke verantwoordelijkheid

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 7.00

Over de evolutie, de cultuurperioden, de betekenis van geestelijke wezens hierin en over Christus en de antichrist. Welke krachten werken in de ontwikkeling van de mensheid, op welk punt is de mens aangekomen en waarheen voert de verdere reis?

(paperback, 248 pagina’s)

Op nieuwe vleugels

Op nieuwe vleugels
Vier artikelen over de toekomst van de antroposofie

Wijnand Mees » meer van deze auteur »

€ 5.00

Een bundeling van vier artikelen die de inmiddels overleden schrijver nog graag de wereld in zag gaan. In de artikelen zoekt hij naar een toekomst voor de antroposofie, ook met het oog op wat (nog) niet gelukt is. Hoe kan de antroposofie nieuwe vleugels krijgen, dat wil zeggen: levende werkelijkheid voor de mens in de 21e eeuw?

(verzorgde brochure, geniet, 56 pagina’s, beperkte oplage)

Om gegronde redenen

Om gegronde redenen
Antroposofie hier en nu

Jelle van der Meulen

€ 7.50

Een persoonlijke getinte zoektocht naar de antroposofie: wat hebben antroposofie en Rudolf Steiner te maken met de wereld die dagelijks op ons afkomt? Jelle van der Meulen gaat op zoek - via de onderwereld van de ziel, via de fantasie en imaginatie. En via menselijke ontmoetingen.

(paperback, 351 pagina’s) Van 19.90 voor 7.50

Naar de voet van de regenboog

Naar de voet van de regenboog

Herman Meyvis

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Een zoektocht naar een andere wereld met de projectieve geometrie als metgezel.

Projectieve meetkunde maakt ons denken beweeglijk en voert daadwerkelijk naar een andere wereld. Ieder die hier ooit iets van geproefd heeft zal het kunnen beamen, maar weet ook dat het moeilijk is om in de wereld van de projectieve geometrie thuis te raken. Dit boek biedt daarbij een geweldige hulp.

(paperback, 195 pagina’s, met afbeeldingen in kleur)

Aanschouwen van het denken

Aanschouwen van het denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 14.50

Het denken in zijn ware vorm, vormt de brug naar de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Daarvoor is het wel nodig dat we ons ’gewone denken’ oefenend omvormen tot een nieuw denken.

Over het belang van dit denken gaat deze beschouwing.

(gebonden uitgave, 52 pagina’s)

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Anthroposofie en de categorieen van Aristoteles

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 20.00  ‹ geen verzendkosten!

Deze uitgave bevat de tekst van drie voordrachten over o.m. de categorieën van Aristoteles, de drieledige mens en over de Grondsteenspreuk en tevens de tekst van het werken in een groep naar aanleiding van deze voordrachten, waarin de thema’s nader besproken en verduidelijkt worden.

(paperback, 143 pagina’s)

Begrijpen van het denken

Begrijpen van het denken

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 16.95

"Sta je eenmaal op het innerlijke punt van de begrijpende activiteit, dan sta je op het omwentelingspunt van het ik naar het hogere ik, van de microkosmos naar de macrokosmos, van de punt naar de omtrek, van het begrijpelijke naar het onbegrijpelijke."

Een beschouwing over de aard van het denken en het begrijpen.

(gebonden uitgave met stofomslag, 77 pagina’s)

Chartres

Chartres
Een andere blik op de kathedraal

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 35.00  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek bevat de tekst van vier voordrachten die de auteur hield tijdens een verblijf in Chartres in het voorjaar van 2014. Hoofdthema is het beschouwen van de kathedraal als omstulping van het menselijk hart. Daarbij komen ook andere thema’s aan bod, zoals de Apocalyps, de School van Chartres, de Godfin Natura en Goede Vrijdag.

Het boek bevat 20 kleurenfoto’s van de kathedraal.

(Gebonden, 102 pagina’s)

De heilige graal

De heilige graal

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 17.50

Met het thema van de heilige graal raken we aan de kern van het esoterisch christendom. De schrijfster laat zien hoe het graalsmysterie genaderd kan worden en hoe dit in de afgelopen twee millennia, door o.m. Rudolf Steiner, Novalis, Thomas van Aquino, Franciscus van Assisi, Parzival, koning Arthur, gedaan is.

Gebonden uitgave met stofomslag, 220 pagina’s

Ethisch individualisme

Ethisch individualisme
Versus kommunikatief handelen

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 13.57

Maar we kunnen onze aandacht en opmerkzaamheid vergroten, en we kunnen ook ons denkproces leren vertragen; zo wordt het tot onderzoeksterrein. Dan vinden we temidden van al die algemene begrippen iets bijzonders. We vinden iets, wat we wel moeten rekenen tot het rijk van het bijzondere. In dat ’algemeniserende’ denken leeft iets bijzonders. Het is geen begrip, het is iets ’begrips-loos’, het valt niet in een kategorie te vangen omdat het elk begrip, elke kategorie overstijgt door haar ’bijzonderheid’. Ja, het is zelfs zó bijzonder dat het absoluut uniek is, een uniciteit, het lijkt wel een oerbeeld van alle differentiatie. Nee, er is niets zó uniek, zó bijzonder als dit ene, dat zich temidden van al dat algemene vinden laat.

Het maakt zich los van uit algemene achtergrond en straalt van eigenheid. Het is oneindig veel groter dan haar algemene achtergrond, ja het belicht die zelfs. En toch is er niets algemeens aan, het is de bijzonderheid bij uitstek.’

Hemelse Roos

Hemelse Roos

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

De Italiaanse chirurg Beato vertelt zijn levensverhaal, waarin de ontmoeting en vriendschap met de misdadiger Gerrit, een Hollander uit den Haag, een centrale plaats innemen. Na Gerrits dood vervolgt Beato diens belevenissen.

Een boeiend verhaal over hel, vergeving, loutering en gelukzaligheid.

(gebonden uitgave, 295 pagina’s)

Huis zonder vensters

Huis zonder vensters

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.64  ‹ geen verzendkosten!

U vraagt toch om een wegwijzer? Als u de wegwijzers niet bekijkt, kunt u ongemerkt aan een afgrond komen te staan....’

Anna zoekt rust in een Zwitsers bergstadje. Ze wil zich bezinnen op haar stukgelopen huwelijk en haar eigen rol daarin. Hoe kan een verliefdheid in haatgevoelens veranderen? Berusten niet al haar meningen en oordelen op subjectieve fantasie? Bestaat er waarheid? Waar is dan die God uit haar kinderjaren die zei de Waarheid zelf te zijn?

Ze ontmoet een man die haar over de waarheid onderricht door die eenvoudig te zijn.

(gebonden uitgave, 314 pagina’s)

Ik doe wat ik wil!

Ik doe wat ik wil!
Vrijheidsfilosofie voor jongeren

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 15.00

Hoe komt een mens tot vrijheid - bestaat vrijheid wel?

In dit boek beschrijft de auteur, met de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner op de achtergrond, wat vrijheid is, wat onvrijheid is en hoe je tot vrijheid kunt komen.

(paperback, 109 pagina’s)

Inferno

Inferno

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Kan een mens zonder geweten toch tot het goede komen? - dat is de vraag die onder het verhaal uit deze roman schuil gaat. In de belevingen van de hoofdpersoon gaat het om goed en kwaad.

(gebonden, 325 pagina’s)

Johannes

Johannes

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90  ‹ geen verzendkosten!

Dit boek bevat dialogen van de in de spirituele geheimen ingewijde Johannes met zichzelf en zijn naaste vrienden. De overpeinzingen en gesprekken vinden plaats tegen de achtergrond van een majestueus berglandschap, waar de vrienden wonen, werken en hun gezinsleven hebben. Daardoor houdt het verhaal het midden tussen een roman en een spiritueel document.

(gebonden uitgave, 346 pagina’s)

Lotus en lelie

Lotus en lelie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90  ‹ geen verzendkosten!

De hechte vriendschap tussen een oosterse wijze en een westerse geleerde is de bodem, waaruit een spirituele dialoog kan opbloeien. De liefde tussen beiden maakt het mogelijk om het wezen van de weg van de ander te herkennen. Zo ontstaat een wederzijdse bevruchting van Oost en West.

Een roman.

(gebonden uitgave, 460 pagina’s)

Oneindige ogen van de nacht

Oneindige ogen van de nacht

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 23.90  ‹ geen verzendkosten!

De hoofdpersoon Johannes wijdt zijn leven aan de weg van de inwijding in de spirituele geheimen en de betekenis ervan voor de mensen in het westen.

Terwijl in zijn innerlijk de reële aanwezigheid van de geestelijke wereld groeit, vraagt hij aan zich zelf en aan zijn vrienden aan welke voorwaarden de mens moet voldoen om de openbaringen uit de geest aan te horen. In overdenkingen en gesprekken over eerbied, verlangen, ontroering en geweten tracht hij antwoorden te vinden. Geleidelijk rijpt zijn moed om zijn innerlijke weten uit te spreken.

(gebonden, 299 pagina’s)

12 » 

© ABC Boekenservice 2001-2017

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home