home ABC Antroposofie

Kunst en cultuur - algemeen

Mens en wereld

85 boeken, 1-30 getoond op pagina 1/3

123 » 

Hans Holbein

Hans Holbein
Portretschilder van de Renaissance

€ 9.50

De opkomst van het portret in de schilderkunst vindt plaats in de Renaissance; in een tijd van groeiend individueel zelfbewustzijn is Holbein (de jongere) bij uitstek een exponent van deze portretkunst. In dit prachtig geïllustreerde werk is een keur van zijn werk opgenomen en beschreven, aangevuld met een levensbeschrijving en de ontstaansgeschiedenis van zijn werk de ’Darmstadt Madonna’.

(Paperback, groot formaat, 184 pagina’s) VAN 25,00 VOOR 9,50

Van Abélard tot de Zwaanridder

Van Abélard tot de Zwaanridder
Literaire en historische personages uit middeleeuwen en later tijd

Peter Altena (e.a.)

€ 7.90

Een uitvoerig lexicon waarin talloze historische figuren en personages uit sprookjes, verhalen, legenden e.d. uit de Middeleeuwen en later tijd worden beschreven. Allen leven op een of andere manier nog voort: in kunst, literatuur, geschiedenis of anders. Hun levens worden in dit lexicon beschreven waarbij ook getoond wordt hoe zij voort leven in kunstuitingen, moderne literatuur enzovoort.

(paperback, 508 pagina’s, met register en afbeeldingen in ZW)

James McNeill Whistler

James McNeill Whistler

Anoniem » meer van deze auteur »

€ 4.50

Buitengewoon vriendelijk geprijsd: gebonden uitgave met 60 werken in kleur van de Amerikaanse 19e eeuwse schilder James McNeill Whistler. De uitgave (ca 24 x 24 cm, gebonden) bevat afbeeldingen van zijn belangrijkste werken en een levensbeschrijving.

(Gebonden, 80 pagina’s)

Toulouse Lautrec

Toulouse Lautrec

Anoniem » meer van deze auteur »

€ 4.50

Buitengewoon vriendelijk geprijsd: mooi geïllustreerd gebonden boek (formaat ca 30 x 30 cm) over het leven en het werk van de bekende schilder Toulouse Lautrec. Met ruim 60 werken in kleur afgebeeld.

(gebonden, 80 pagina’s)

Rubens, Van Dijck & Jordaens

Rubens, Van Dijck & Jordaens
Vlaamse schilders uit de Hermitage

Natalja Babina (e.a.)

€ 12.50

Prachtige uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling van 2011 met hoogtepunten uit de Vlaamse schilderkunst, grotendeels uit de collectie die door Catharina de grote in de 18e eeuw werd verzameld. Met veel werken van Rubens, Van Dijck en Jordaens, begeleidende artikelen van verschillende auteurs en natuurlijk: heel veel prachtige afbeeldingen in kleur.

Paperback met flappen, groot formaat.

Van 39,95 voor 12,50

Anders omgaan met bouwen

Anders omgaan met bouwen
Organische architectuur voor nu en later

Kenneth Bayes

€ 3.90

De vormenwereld van de architectuur werkt in op de mens. De organische architectuur gaat uit van dit besef en probeert ’weldadig werkende vormen’ te scheppen.

Dit boekje biedt een inleiding tot de organische architectuur.

(120 pagina’s, vele foto’s en tekeningen in zwartwit)

VAN 9,00 VOOR 3,25

De Apocalyps van Max Beckmann

De Apocalyps van Max Beckmann
Litho’s in ballingschap gemaakt

Max Beckmann

€ 5.00

Max Beckmann (1884-1950), de Duitse expressionistische kunstenaar, maakte in 1941 en 1942 een serie litho’s bij het laatste bijbelboek, de Apocalyps of Openbaring van Johannes. Sinds 1937 woonde hij in ballingschap in Amsterdam. De nazi’s hadden in dat jaar zijn werk tot `entartete Kunst’ verklaard. Midden in de oorlog kreeg hij van een relatie in Frankfurt de opdracht voor dit werk. Doel was een geïllustreerd boek in een kleine oplage uit te brengen met deze bijbeltekst, door het werken met juist déze kunstenaar een uiterst hachelijke onderneming. In 2002 werden de allereerste door Beckmann met de hand ingekleurde, verloren gewaande litho’s teruggevonden. Ze vormen de basis in dit boek, dat verder in een aantal artikelen ingaat op het ontstaan, de achtergronden en de inhoud van de serie litho’s.

Inca’s

Inca’s
Capac hucha

Edward de Bock

€ 9.90

Prachtige uitgave over de cultuur van de Inca’s, met de nadruk op hun religieuze wereldbeeld waarin het offeren van mensen een belangrijke plaats had. Welk wereldbeeld zat daar achter, wat was de betekenis van de vooroudercultuur en welke verbinding bestond er in de religie met de kosmos?

Prachtig geïllustreerd, groot formaat, gebonden, 173 pagina’s

Van 33,00 voor 9,90

James Ensor

James Ensor
Universum van een fantast

Saskia de Bodt

€ 22.50  ‹ geen verzendkosten!

Uitgave op groot formaat, verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Haags Gemeentemusuem in 2011. Met artikelen van Saskia de Bodt en anderen en met vele tekeningen en schilderijen.

Allerlaatste exemplaren.

(gebonden, 237 pagina’s)

Perzië

Perzië
Dertig eeuwen kunst & cultuur

Vincent Boele (e.a.)

€ 6.90

Smakelijke, goed verzorgde uitgave (genaaid, gebonden, volledig in kleur) die naast ruim 200 kleurenillustraties, 9 artikelen over verschillende facetten van de Perzische culturele geschiedenis bevat.

(gebonden, 127 pagina’s) Van 19,90 voor 6,90

Kosmos Engel Mens Dier

Kosmos Engel Mens Dier

Loes Botman e.a.

€ 14.95

7 kunstenaars over het thema dat hen verbindt.

Gesprekken (met veel beeld!) over hun verbinding met kosmos, engel, mens en dier. De meesten worden bovendien geïnspireerd door de antroposofie.

Met: Carin Anderson, Els Botman, Loes Botman, Rik ten Cate, Angela Koning, Floris Rosenbrand en Janneke Rosenbrand.

De Firma Brueghel

De Firma Brueghel

Peter van den Brink

€ 7.90

Het werk van Brueghel (de Oude en de Jonge) kent veel, soms nagenoeg identieke werken. Veel van die werken stammen van Brueghel de Oude en werden later door Brueghel de Jonge, maar ook in diens atelier door anderen, gekopieerd. De Firma Brueghel onderzoekt de vraag hoe dit in zijn werk ging, toont en bespreekt de verschillende varianten en gaat in het algemeen in op de vraag naar het kopiëren zoals dat vroeger in de schilderkunst gebruikelijk was.

(Paperback, groot formaat, 190 pagina’s) Van 28,90 voor 7,90

Leef!

Leef!
Wereldpoëzie over alle gebeurtenissen van ons bestaan

Daan Bronkhorst (samensteller)

€ 3.90

Een bundel, samengesteld in opdracht van Amnesty International, met poëzie uit alle delen van de wereld over alle gebeurtenissen in ons bestaan.

(gebonden, 176 pagina’s)

Rembrandts Schatkamer

Rembrandts Schatkamer

Ben Broos (red.)

€ 7.25

Rembrandt verzamelde zelf veel kunst en ook veel bijzondere voorwerpen die hij ook in zijn werk als voorbeeld nam. Toen hij in financiële problemen raakte werden zijn bezittingen verkocht en destijds werd er een lijst gemaakt waarop zijn bezittingen beschreven werden. Daartoe behoorden 8000 tekeningen, opgezette dieren, curiosa en vele schilderijen van tijdgenoten.

In deze uitgave wordt een aantal van deze objecten getoond, naast werk van Rembrandt waarop te zien is hoe hij zich door zijn verzameling liet inspireren.

Paperback, groot formaat, met honderden afbeeldingen in kleur en zwartwit, 159 pagina’s. VAN 17,90 voor 7,25

Rembrandt / Caravaggio

Rembrandt / Caravaggio

Duncan Bull (red.)

€ 8.25

Mooie uitgave naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 2006 in het Rijksmuseum. Werken en thema’s van de twee grote schilders worden in relatie tot elkaar gebracht, ook aan de hand van details. Met vier artikelen van kunsthistorici en natuurlijk met vele mooie kleurenafbeeldingen.

(Paperback, groot formaat, 208 pagina’s) VAN 21,90 VOOR 8,25

Beschermheiligen in de Lage Landen

Beschermheiligen in de Lage Landen

Jo Claes » meer van deze auteur »

€ 9.90

Bij dreigende problemen of nakend gevaar bieden de beschermheiligen mogelijk redding voor de katholieke gelovigen. Vele heiligen hebben bepaalde specialismen. Zo is Christophorus de behoeder tegen reisgevaren, en Antonius van Padua wordt aangeroepen wanneer men iets is verloren. En de verschillende beroepsgroepen genieten de voorspraak van hun eigen heiligen, in de hemelse hofhouding van de Heer.

Prachtig geïllustreerde uitgave met vele afbeeldingen in kleur en ZW met vele wetenswaardigheden over heiligen. (paperback, 381 pagina’s)

De vele gedaantes van Maria

De vele gedaantes van Maria

Jo Claes » meer van deze auteur »

€ 7.90

Een kloeke gebonden en rijk geïllustreerde uitgave die een ruim overzicht geeft van de vele manieren waarop Maria is uitgebeeld in de kunst van de Lage Landen. In de loop der tijden is Maria afgebeeld in verschillende houdingen, zittend, geknield, liggend of staand, met verschillende personen, dieren of voorwerpen, en geschilderd, op gebrandschilderde vensters, gebeeldhouwd, in reliëf enzovoort. Dit boek toont en beschrijft 500 Maria-beeltenissen (in kleur).

(Gebonden uitgave, 423 pagina’s, met register) Van € 34,50 voor € 7,90

Romeinse sagen en legenden

Romeinse sagen en legenden
Schatkamer van kunst en taal

Jo Claes » meer van deze auteur »

€ 29.95  ‹ geen verzendkosten!

Een bundeling van verhalen uit het oude Rome. Ze zijn chronologisch geordend en beginnen bij stamvader Aeneas, vervolgens de verhalen over de stichting van Rome en daarna nog vele verhalen of fragmenten uit de verdere geschiedenis van Rome. De navertelde verhalen zijn geïllustreerd met afbeeldingen van mozaïeken en oude kunstwerken en steeds wordt beschreven hoe de verhalen in de kunst en literatuur hebben doorgewerkt.

(paperback, 324 pagina’s, met vele kleurenafb., namenlijsten e.d.)

Sancti

Sancti
Nog meer heiligen herkennen

Jo Claes » meer van deze auteur »

€ 9.90

Een naslagwerk, vooral bedoeld om heiligen te kunnen herkennen. Dat gebeurt op basis van de attributen waarmee heiligen worden afgebeeld (schilderingen, vensters, beelden e.d.). Deze uitgave bevat de beschrijvingen -met vele illustraties in kleur- van 500 heiligen, zaligen, aartsvaders, martelaars e.d.

(paperback, 344 pagina’s)

Sanctorum

Sanctorum
Heiligen herkennen

Jo Claes » meer van deze auteur »

€ 9.90

Een naslagwerk, vooral bedoeld om heiligen te kunnen herkennen. Dat gebeurt op basis van de attributen waarmee heiligen worden afgebeeld (schilderingen, vensters, beelden e.d.). Deze uitgave bevat de beschrijvingen -met vele illustraties in kleur- van 500 heiligen, zaligen, aartsvaders, martelaars e.d.

(paperback, 296 pagina’s) Van 29,90 voor 9,90

De Twaalf

De Twaalf
Apocriefe verhalen over de apostelen

Jo Claes (e.a.)

€ 7.90

Wat gebeurde er met de twaalf apostelen na Hemelvaart? Deels weten wij daarover via de Handelingen van de apostelen. Een heel ander deel is in deze bundel verzameld: verhalen over de lotgevallen van de apostelen zoals die eeuwenlang in de volkscultuur hebben voortgeleefd. Deze verhalen worden geïllustreerd met kleurrijke afbeeldingen van altaarstukken glasvensters en relikwieën.

(paperback 267 pagina’s) Van 1990 voor 790

Maria Magdalena uit de verf

Maria Magdalena uit de verf
40 schilderijen met verborgen symboliek

Danielle van Dijk » meer van deze auteur »

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Grote kunstenaars weten in hun werk vaak meer te verbeelden dan de beschouwer ziet. In deze uitgave bespreekt Danielle van Dijk 40 schilderijen van grote kunstenaars waarop Maria Magdalena is afgebeeld. Wat zeggen deze werken over haar; welke geheimen worden hier ’openlijk’ verbeeld?

Met alle werken, van o.m. Leonardo, Rafaël en Botticelli, in kleur afgebeeld.

(paperback, 157 pagina’s, genaaid)

De weg van het licht

De weg van het licht
Ikonen en het bijbelverhaal

Nelleke Beimers & Liesbeth van Es

€ 12.50

In de iconografie wordt gesproken over ’iconen schrijven’ in plaats van ’iconen schilderen’. Dat geeft iets aan van de betekenis van iconen: ze verbeelden niet alleen een voorstelling maar vertellen ook een verhaal.

In dit boekje zijn 27 iconen afgebeeld en is bij iedere afbeelding een kleine beschouwing geschreven over de voorstelling die op de icoon is afgebeeld.

(gebonden, 63 pagina’s)

Patmos

Patmos
Een heilig eiland

Peter France

€ 6.90

Op het eiland Patmos schreef Johannes zijn ’Apokalypse’. Voor veel mensen is het een bijzondere plaats met een bijzondere aantrekkingskracht. De schrijver wilde daar niets van weten - totdat hij zelf op Patmos kwam.

In dit boek vertelt hij hoe in de ban raakte van dit heilige eiland.

(Paperback, 207 pagina’s) VAN 19,90 VOOR 6,90

De profeet

De profeet

Khalil Gibran

€ 8.90

Dit meest bekende, door hem in het Engels geschreven boek, van de Libanese dichter en schilder Khalil Gibran, is een onvergetelijke, onvergankelijke, en onvervangbaar werk geworden.

Almoestafa, de uitverkorene en geliefde, die een dageraad was van zijn eigen dag, had in de stad Orphales twaalf jaren gewacht op zijn schip, dat hem terug zou voeren naar zijn geboorte-eiland.

En in het twaalfde jaar, op de zevende dag van Ielool, de oogstmaand beklom hij de heuvel buiten de stadswallen en richtte de blik zeewaarts; en zag zijn schip naderen met de mist. Toen werden de poorten van zijn hart geopend en zijn vreugde vloeide uit ver over de zee. En hij sloot zijn ogen en bad in de stilten van zijn ziel.

(pocket, 94 pagina’s)

Schilderijen I

Schilderijen I
Nederlandse periode 1881-1885

Vincent van Gogh » meer van deze auteur »

€ 12.50

In deze uitgave worden 40 van de 200 schilderijen die het Van Gogh Museum van Vincent van Gogh bezit, besproken en getoond. het gaat om de vroegste schilderijen, gemaakt in Nederland in de periode van 1881 tot 1885. Ze laten zien hoe van Gogh begon en zich als schilder ontwikkelde.

Gebonden, 251 pagina´s, met afb. in kleur en zwartwit, van 44,95 voor 12,50

Laatste exemplaren (uitgave is niet meer na te bestellen)

Tekeningen 2

Tekeningen 2
Nuenen 1883-1885

Vincent van Gogh » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een overzicht van een deel van de collectie tekeningen van Van Gogh uit de collectie van het Van Gogh Museum. Het gaat om tekeningen die Van Gogh in de jaren 1883 tot 1885 in Nuenen maakte. Vaak hebben ze de wevers aan het werk of het boerenleven als thema. Studies van handen en koppen en pentekeningen van het Brabantse landschap.

Gebonden uitgave, 287 pagina´s, met afb. in kleur en zwartwit, van 44,95 voor 12,50

Van Afra tot de Zevenslapers

Van Afra tot de Zevenslapers

Louis Goosen

€ 7.90

Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Een lexicon met beschrijvingen en vele illustraties in zwartwit.

(paperback, 336 pagina’s)

Van € 29,90 voor € 7,90

à propos. Rodin

à propos. Rodin

Jennifer Gough-Cooper

€ 10.00

Een bijzonder fotoboek over het werk van Rodin. De foto’s laten bijzondere aspecten van Rodin’s werk naar voren komen. In de inleiding wordt een zoektocht beschreven naar de betekenis van Rodin’s werk en de bijzondere manier van fotograferen.

(gebonden, 128 pagina’s, met 73 kleurenfotos)

De gulden snede

De gulden snede

C.J. Snijders & M. Gout

€ 3.90

De gulden snede is een verhouding die we, als we ernaar zoeken, overal in de natuur en in de kunst tegenkomen. Kent men de gulden snede dan ziet men deze terug in bijvoorbeeld bloemen, boomtakken, zeekrabben en schelpen; maar evenzeer in architectuur, beeldhouwkunst en muziek.

In dit bijzondere boekje, voorzien van illustraties in kleur en zwartwit, wordt nader ingegaan op de gulden snede en op geometrische figuren, en wordt beschreven hoe de gulden snede sinds mensenheugenis op vele gebieden is toegepast.

(gebonden, 92 pagina’s) VAN 16,95 VOOR 3,90

123 » 

© ABC Boekenservice 2001-2017

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home