home ABC Antroposofie

De Twaalf

Apocriefe verhalen over de apostelen

Jo Claes (e.a.)

De twaalf apostelen worden door Jezus over de wereld uitgezonden om het Woord te verkondigen. Dat weten we uit de Bijbel. Maar er zijn ook oude, buitenbijbelse verhalen over de apostelen, die later weer schrijvers en kunstenaars geïnspireerd hebben. Dit rijk geïllustreerde boek is een sleutel waarmee de lezer van nu die geheimzinnige verwijzingen kan ontcijferen.

De auteurs van de apocriefe Handelingen van de Apostelen schreven de verhalen neer in het Grieks, Latijn, Armeens of Koptisch. En ook al werden ze sinds de vijfde eeuw door de Kerk geweerd, toch hebben ze eeuwenlang invloed gehad op de christelijke kunst en de volksdevotie. Op glasramen, retabels en schilderijen zien we taferelen die niet in de Bijbelboeken zelf voorkomen: Johannes die in Efeze uit de gifbeker drinkt, Andreas in het land van de menseneters, Filippus die de draak overwint, Simon die doormidden wordt gezaagd... Heldhaftige, vaak sprookjesachtige en meeslepende avonturen.
In een vlotte en leesbare tekst worden de belevenissen van 'de twaalf apostelen' weer toegankelijk gemaakt. De vele illustraties brengen de verhalen in beeld.

Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke schreven onder meer de spraakmakende heiligenboeken 'Sanctus',' Sancti' en 'Geneesheiligen in de Lage Landen' en 'Het verhaal van Maria'.

Een fascinerende ontdekkingstocht langs vergeten erfgoed.
Info van de uitgever
[Davidsfonds 2006]

NBD|Biblion recensie
In vele kerken zien we op glasramen, altaarstukken en schilderijen onder meer apostelen afgebeeld in taferelen die we niet terugvinden in de canonieke boeken van de bijbel. Vaak vinden deze afbeeldingen hun inspiratie in de boeken die niet officieel door de rooms-katholieke kerk zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld Filippus die de draak overwint, Johannes die in Efeze de gifbeker drinkt, en Andreas in het land van de menseneters. Deze zogenaamde apocriefe verhalen hebben hun sporen nagelaten in de geschiedenis en daarom brengen deze auteurs de beschrijvingen opnieuw bij de lezer in herinnering. De vroege geloofsgetuigen van het christendom krijgen zo meer relief. De apocriefe boeken zijn geen officiele kerkcultuur en maken eerder deel uit van de volkscultuur, evenals vele afbeeldingen van deze heiligen; het gaat hier dus om volkscultuur pur sang. Het boek bevat veel kleurenillustraties. De auteurs hebben de afgelopen jaren in dezelfde mooie, verzorgde formule een reeks boeken over heiligen in de roomse kerk geschreven.

De Twaalf
Apocriefe verhalen over de apostelen
Jo Claes (e.a.)

€ 7.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home