home ABC Antroposofie

De Chymische Bruiloft

van Christian Rosencreutz

Johann V. Andreae

Van de geschriften van de Rozenkruisers is 'De Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz anno 1459' ongetwijfeld het belangrijkste. Het geschrift verhaalt uitvoerig de inwijdingsweg van Christian Rosencreutz. Het werd naar alle waarschijnlijkheid opgetekend door de in 1586 in Herrenberg (Württemberg, West-Duitsland) geboren Johann Valentin Andrae.

Uit 'De Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz anno 1459' kan de mens in deze tijd ervaren dat de hier beschreven ontwikkelingsweg een weg van de daad is. Aldoende dringen de broeder van het rozenkruis en zijn metgezellen steeds verder door in de geestelijke wereld. In zeven dagen wordt deze weg van dag tot dag beschreven.

Johann Valentin Andrae (1586-1654) studeerde theologie in Tübingen. Na een aantal reizen werd hij tenslotte superintendant te Calw en later hofprediker te Stuttgart. Hoewel de ”Chyische Bruiloft' in manuscript waarschijnlijk reeds in 1604 gereed kwam, verscheen het pas in 1616 te Straatsburg in druk. Later heeft Andrae zich herhaaldelijk gedistantieerd van de Rozenkruisers; zelfs heeft hij een geschrift 'Turris Babel, sive Judiciorum de Fraternitate Rosaceae Crucis chaos' (Straatsburg 1619) tegen hen uitgegeven.

[Informatie van de uitgever]

De Chymische Bruiloft
van Christian Rosencreutz
Johann V. Andreae

€ 7.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home