home ABC Antroposofie

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord

Over de samenhang van mens, natuurwezens en kosmos

Rudolf Steiner

… het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium niet in staat is zijn ziel en geest te ontplooien zonder hulp van zijn fysieke en zijn etherische lichaam.

… net zoals we over het verleden lering hebben kunnen trekken uit de dierenreeks, zo zullen we uit de mineraalreeks hoop kunnen putten voor de toekomst van de aarde.

Het is overduidelijk dat de mensheid tegenwoordig weer iets nodig heeft van een civilisatie die heel dicht bij het menselijke gemoed, bij het menselijke hart komt; een civilisatie die direct uit het menselijk gemoed en het menselijk hart te voorschijn komt.

Rudolf Steiner

De inhoud van De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord is erop gericht microkosmos en macrokosmos op een levende manier met elkaar te verbinden. Wij wéten wel dat de mens kan worden beschouwd als microkosmos die de hele macrokosmos in zich bergt, maar dat weten leeft nog niet. Met deze twaalf voordrachten wil Steiner ervoor zorgen dat deze begrippen microkosmos en macrokosmos werkelijk in ons tot leven komen. (…)

Met deze inhouden geeft Rudolf Steiner ons visie op en hoop voor de toekomst.

Dick van Romunde in zijn nawoord

(GA 230)

De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord
Over de samenhang van mens, natuurwezens en kosmos
Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home