home ABC Antroposofie

Ethica Nicomachea

Aristoteles

Een van de werken die ons van de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 voor Chr.) zijn overgeleverd is de Ethica Nicomachea, een indrukwekkende studie van het menselijk gedrag en de motieven ervan. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren.

Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaand en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap. Aristoteles laat op indringende wijze zien dat er op het gebied van de moraal geen absolute normen bestaan en dat elke ethische theorie moet uitgaan van de menselijke natuur en de manier waarop mensen zich in alledaagse situaties gedragen.

Deze uitgave werd verzorgd door dr. Charles Huppert en dr. Bartel Poortman, beiden antiek filosoof en werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. De vertaling is voorzien van een uitgebreide inleiding in de filosofie van Aristioteles in het algemeen en de Erthica Nicomachea in het bijzonder, van verklarende aantekeningen, een uitgebreide bibliografie en een begrippenindex. In deze gebonden editie is tevens de Griekse tekst toegevoegd.

(Uitgeverij Damon, 2005)

Ethica Nicomachea
Aristoteles

€ 24.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home