home ABC Antroposofie

Wegen naar Christus

Rudolf Steiner

Naast het christendom als volksreligie heeft door alle eeuwen heen een esoterisch-christelijke stroming bestaan. De vertegenwoordigers hiervan – mystici, Rozenkruisers, enzovoort – namen Christus als een geestelijke werkelijkheid waar. Hun ervaringen worden door het geesteswetenschappelijk onderzoek van Rudolf Steiner bevestigd.

Inderdaad heeft, aldus Rudolf Steiner, aan het begin van onze jaartelling een hoog kosmisch wezen zich met een mens verbonden, drie jaren op aarde geleefd en de kruisdood ondergaan. Deze gebeurtenis kan worden opgevat als een inwijding, waarbij niet alleen de ziel getransformeerd werd, maar ook het lichaam zelf. Door deze goddelijke daad is voor alle mensen een nieuwe verbinding met de geestelijke wereld mogelijk.

In een groot aantal voordrachten heeft Steiner in de loop der jaren de aard en reikwijdte van de 'Christus-gebeurtenis' belicht. In de voordrachtenreeks Wegen naar Christus worden de hoofdlijnen van zijn visie helder samengevat. Op twee vragen gaat Steiner in het bijzonder in: op het vraagstuk van de opstanding zoals deze in de bijbel wordt geschetst, en op het, ook toen al, actuele thema van de 'wederkomst van Christus'.

info van de uitgever

(GA 131)

Wegen naar Christus
Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home