home ABC Antroposofie

De hemelpoort op een kier

Over het korte leven van mijn kleinkind Roos

An Mehlgarten

An Mehlgarten (1949) is een alleenstaande oma, die op haar 47e te horen krijgt dat haar pasgeboren kleinkind Roos lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en niet oud zal worden. In de vijfenhalf jaar dat Roos te leven heeft, is Mehlgarten nauw bij het leven van haar kleinkind betrokken. Parallel daaraan vindt een zoektocht plaats naar de zingeving van dit zware lot. Mehlgarten vindt antwoorden bij de antroposofie, waarmee ze al voor de geboorte van Roos in aanraking was gekomen.

Naast veel bespiegelingen over deze zingeving is het boek het verhaal van een diep bewogen grootmoeder, die met respect voor de ouders en de zus van Roos haar eigen verdriet en rouw openhartig onder woorden brengt en zo een steun kan zijn voor grootouders die met eenzelfde lot worden geconfronteerd.

Daarnaast bevat het boek praktische tips voor een kinderbegrafenis of -crematie en een uitgebreide duiding van de ziekte cardiomyopathie, een tot nu toe vrij onbekende ongeneeslijke hartspierziekte, waaraan niet alleen Roos, maar meerdere familieleden blijken te lijden.
In zijn voorwoord schrijft Dr. J. Lam, kindercardioloog van het AMC: 'Het is bijzonder dat een grootouder de ziekte en het overlijden van een kleinkind beschrijft en publiceert. Het boek is belangrijk voor al diegenen die persoonlijk of in hun werksituatie te maken hebben met ernstige ziekte en overlijden van een kind.'

Enkele fragmenten uit de inleiding:

De inhoud van dit boek is bedoeld voor allen die belangstelling hebben voor het verhaal over een ernstig ziek, lief kindje dat uiteindelijk dood gaat.

Nadat ik op 11 december 1996 het komende sterven van mijn jongste kleinkind Roosje een dierbaar plekje in mijn hart heb kunnen geven en veel innerlijke bewogenheid tot een bepaalde rust heb gebracht, ga ik op zoek naar lectuur over het sterven van een kleinkind, geschreven door een grootouder. Doch nergens vind ik een dergelijk boek. In een van de boekwinkels die ik bezoek, raak ik met een verkoopster in gesprek over mijn ongeneeslijk zieke kleinkindje. Uiteindelijk zegt ze tegen mij: 'Zo'n oma kan toch zelf een boek schrijven, doe het gewoon!'
Ja, doe het 'gewoon', hoe gewoon is dit? Ik ben een vertelster, geen schrijfster! Deze vrouw en enkele vrienden stimuleren mij om mijn ervaringen op papier te zetten.

Vooral grootouders in een vergelijkbare situatie zullen veel in dit verhaal herkennen. Ook voor ouders, opvoeders, familieleden, vrienden, lotgenoten, hulpverleners, leerkrachten en belangstellenden kan de inhoud van dit boek waardevol zijn. […]

Van heel dichtbij heb ik kunnen zien hoe moeilijk het voor veel mensen is, om te gaan met hen die met de leefwereld van een ernstig ziek (klein-)kind te maken hebben of een gestorven kind betreuren. Dat is ook heel moeilijk! Ik heb ervaren hoe de omgeving op het sterven van een kind, mijn kleinkind, reageerde. Ik laat zien hoe ik als grootouder met alles rondom de ernstige ziekte, het sterven en het rouwproces van mijn kleinkind ben omgegaan. Want het omgaan met de dood, zeker als het om kinderen gaat, is nog lang niet uit z'n 'stiltehoekje' gehaald. Er is nog zoveel angst voor de dood, er is nog zoveel angst voor een geestelijke wereld. Roos heeft met haar komst naar de aarde veel mensen met deze angst geconfronteerd. Ze raakte speciale plekjes in hun hart aan.
Voor Roos stond de hemelpoort op een kier en toen ze terug ging naar haar hemelvrienden was dat met een rijk gevuld hart. En dat is toch het enige wat je kunt meenemen na de dood, naar de geestelijke wereld. Het zijn de geheimen van de samenhang tussen mens en kosmos. Roos is onze gids, ze neemt ons heel even mee achter de hemelpoort, want die staat toch uiteindelijk voor ons allemaal op een kier!

[info van de uitgever]

De hemelpoort op een kier
Over het korte leven van mijn kleinkind Roos
An Mehlgarten

€ 6.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home