home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen316 boeken gevonden, 36 boeken (281-316) getoond op pagina 9/9

 « 123456789

Vom Tode (Antiquariaat)

tweedehands boek
Vom Tode (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Geisteswissenschaft als Forderung unserer Zeit, eine Schriftenreihe, IV

Vortrag Berlin, 27. November 1913

Zbinden&Hügin zonder jaartal

Soft cover, 21 cm, 36 p. Vlekjes op de kaft, meerdere namen op schutblad. In goede staat.

Vom Umgang mit Rudolf Steiners Werk

Vom Umgang mit Rudolf Steiners Werk
Ursprung, Krise und Zukunft des Dornacher Goetheanums

Peter Selg » meer van deze auteur »

€ 17.10

Bundeling van enkele artikelen en voordrachten rondom het thema: hoe in onze tijd om te gaan met Rudolf Steiners werk - en gebeurt dat nu op een vruchtbare manier?

(paperback, 118 pagina’s, Verlag am Goetheanum 2007)

Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap

Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 23.50

Hoe wetenschap ook te beoefenen is: de raadsels van materie en van bewustzijn kunnen onderzocht worden door het ontwikkelen van imaginatie, inspiratie en intuïtie als ondezoeksmethode. (192 pagina’s, gebonden, serie Werken en Voordrachten)

Vorm en beweging

Vorm en beweging
Architectuur. Beeldhouwkunst. Euritmie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 28.50

Voordrachten over architectuur en beeldhouwkunst (o.a. over het eerste Goetheanum) en over euritmie. Met (kleuren)afb, 322 pagina’s, gebonden.

Vrij, gelijk & samen

Vrij, gelijk & samen
Op weg naar een betere wereld

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.75

De betekenis van Rudolf Steiners gedachtegoed over ’een betere wereld’ (dat is een samenleving die zo is ingericht dat aan ieder mens ’recht’ gedaan wordt) is nog maar nauwelijks ontdekt. De sociale driegeleding is geen abstract programma en geen utopie maar een begaanbare weg die in het hier en nu begint. In de twee voordrachten in deze uitgave wordt de sociale driegeleding vanuit verschillende perspectieven beschreven. Daarmee is dit boekje een bruikbare inleiding voor ieder die op weg wil naar een betere wereld.

(paperback, 82 pagina’s)

Vrije School op de tweesprong

Vrije School op de tweesprong
Waar blijft het eigene van de Vrije School?

John Hogervorst (red.) » meer van deze auteur »

€ 14.50

Hoe is het anno 2008 met de kwaliteit van het Vrije Schoolonderwijs in Nederland? Aan de ene kant klinkt de roep om een vernieuwing van het onderwijs in het kader van een aanpassing aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant leeft de wens om te behouden wat er is - maar dreigen Vrije Schoolgewoonten en - inzichten sleets te worden. Hoe kan de Vrije School in dit spanningsveld een koers uitzetten en de verbinding met de eigen wortels in stand houden?

Een bundel met artikelen en teksten van Martin van den Broek, Dieter Brüll, Christine Gruwez, John Hogervorst, Monique Wortelboer en Rudolf Steiner. (paperback, 84 pagina’s)

Vruchtbare landbouw

Vruchtbare landbouw
Op biologisch-dynamische grondslag

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

De voordrachtencyclus die het begin vormde van de biologisch-dynamische landbouw, gehouden voor boeren. Met een nawoord van Albert de Vries. (serie Werken en Voordrachten, gebonden, 294 pagina’s)

Waarheid en wetenschap

Waarheid en wetenschap
En Filosofie en antroposofie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Een compacte beschrijving van de antroposofische kennisleer (Waarheid en wetenschap) plus een beschrijving over de relatie tussen de filosofie in het algemeen en de antroposofische geesteswetenschap. Serie Werken en Voordrachten, met noten, aantekeningen en een nawoord van Pim Blomaard. (gebonden, 204 pagina’s)

Waarheid, schoonheid, goedheid

Waarheid, schoonheid, goedheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Het ware, het schone en het goede, daar zal ieder mens iets in kunnen vinden. Waaruit stammen deze drie, hoe werken ze op de mens, hoe verbindt de mens zich met hen? In een voordracht plus een voordrachtsfragment spreekt Rudolf Steiner over de betekenis van waarheid, goedheid en schoonheid en over de mogelijkheid ze op te nemen in onze levenswerkelijkheid.

(paperback, 38 pagina’s)

Waarheidsliefde

Waarheidsliefde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

’De mentaliteit van de moderne mens is vaak niet van waarheidsliefde doortrokken’ zei Rudolf Steiner in 1916. Zou het in onze tijd anders zijn? In deze voordracht (met aanvullende fragmenten uit andere voordrachten) laat Rudolf Steiner zien hoe het doorwerkt wanneer we ’een loopje met de waarheid nemen’.

(paperback, 53 pagina’s)

Waarnemen en denken

Waarnemen en denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

’Nu ik deze kennistheorie weer voor me heb lijkt ze mij ook de kentheoretische basis en verantwoording te zijn van alles wat ik later heb uitgesproken en gepubliceerd. Deze kennistheorie spreekt over een kennen dat de weg baant van de zintuiglijke naar de geestelijke wereld’, aldus Steiner bij de herdruk van zijn boek.

(Gebonden uitgave, hardcover, 172 pagina’s)

Waarom doe ik wat ik doe

Waarom doe ik wat ik doe
Menskunde in de praktijk

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 16.50

De basis van dit boek is de menskunde zoals Rudolf Steiner die in zijn Theosofie heeft beschreven. Op basis van jarenlange ervaring en oefening beschrijft de auteur hoe je met dit mensbeeld werken kunt: hoe je jezelf en anderen kan leren begrijpen; hoe je daarmee in het leven van alledag mee om kunt gaan; hoe je stapjes kunt zetten om in ontwikkeling te komen en te blijven.

Een inspirerend en praktisch boekje!

(paperback, 142 pagina’s)

Wachter wat is er van de dag?

Wachter wat is er van de dag?

Maathe Commerina Boot

€ 19.50

In dit boek zoekt de schrijfster naar de betekenis van ’schaduwen’, ’dubbelgangers’ en ’wachters op de drempel’. Daarbij laat ze zich inspireren door Rudolf Steiner en Carl G. Jung en neemt deels haar eigen ervaringen als materiaal.

(gebonden uitgave, 118 pagina’s)

Warmte is van levensbelang (57)

Warmte is van levensbelang (57)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Van Rudolf Steiner kunnen we leren dat warmte het medium is waarmee de geest kan toetreden in ons aardse bestaan. Dan kan het ineens interessant worden welke rol de warmte eigenlijk in ons leven vervult en dat het belangrijk is om daar goed mee om te gaan. Een gezonde verhouding met warmte en kou kan veel voor onze gezondheid betekenen.

(brochure, 28 pagina’s)

Was ist das Böse?

Was ist das Böse?
Der Mensch auf der Suche nach dem Geist

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 2.50

Im Zeitalter des Materialismus, in dem die Seelen von diesem Materialismus gefangen genommen werden,

muss die stärkste Trostlosigkeit gegenüber dem Bösen eintreten. Denn der Materialismus lehnt

jene geistige Welt ab, aus der heraus uns erst das Licht leuchtet, das dem Bösen seine Bedeutung gibt.

Rudolf Steiner in diesem Vortrag

(brochure, 87 pagina´s)

Was kann die Heilkunst (Antiquariaat)

tweedehands boek
Was kann die Heilkunst (Antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 6.00

Drei öffentliche Vorträge gehalten in Arnhem (Holland) am 17., 21. und 24. Juli 1924

Verlag der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1958, tweede druk

Soft cover, 22 cm, 62 p. Namen op schutblad, in goede staat

We kunnen op elkaar bouwen

We kunnen op elkaar bouwen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen:

”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”

(Brochure, 25 pagina’s)

We kunnen op elkaar bouwen (CADEAU-EXPRESS)

We kunnen op elkaar bouwen (CADEAU-EXPRESS)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

Rudolf Steiner over geld, werk en inkomen en over de manier waarop mensen op elkaar kunnen bouwen.

”Er bestaat iets hoogst onnatuurlijks in het sociale bestel, namelijk dat geld zich vermeerdert als je het alleen maar hebt. Je zet het op de bank en je krijgt rente. Dat is het onnatuurlijkste wat maar kan bestaan, het is eigenlijk enorm onzinnig. Je doet helemaal niets, je zet je geld op de bank - geld dat je misschien ook niet door arbeid maar door een erfenis hebt gekregen - en je krijgt daarvoor rente. Dat is volkomen onzinnig!”

(Brochure, 25 pagina’s)

Wederkomst en weerstand

Wederkomst en weerstand
Christus in het etherische

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.75

In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt. Zij streven ernaar dat de gebeurtenis van de wederkomst van de Christus in de etherische wereld onopgemerkt zou blijven. Dat doen ze door de aandacht van de mens op dwaalwegen te leiden.

In deze voordrachten biedt Rudolf Steiner het materiaal om de tijdsgebeurtenissen in het juiste perspectief te zien.

(paperback, 96 pagina´s)

Wege der Übung (anitquariaat)

tweedehands boek
Wege der Übung (anitquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.75

Themen aus der Gesamtwerk, Hrsg. von Stefan Leber

Pocketuitgave, Verlag Freies Geistesleben 1980

256pp, met onderstrepingen

Wegen naar Christus

Wegen naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Hoe het goddelijke Christus-wezen zich verbond met de mens Jezus. Met nadruk op de Opstanding en de vraag naar de wederkomst van de Christus.(Ook) in deze voordrachten toont Rudolf Steiner hoe het geloof kan worden aangevuld door een weten. Serie Werken en Voordrachten, voorzien van nawoord, aantekeningen e.d. (gebonden, 302 pagina’s)

Welche Bedeutung hat die okkulte Entwickelung des Menschen für seine Hüllen und

Welche Bedeutung hat die okkulte Entwickelung des Menschen für seine Hüllen und

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 5.00

22cm, 283pp, gebonden, linnen band, omslag verbleekt, onderstrepingen in potlood

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1935

Vortragszyklus gehalten im Haag vom 20. bis zum 29. März 1913

Werden - Wachsen - Wandeln

Werden - Wachsen - Wandeln

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 14.90

Wereldgeschiedenis

Wereldgeschiedenis
In het licht van de antroposofie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Negen voordrachten die Rudolf Steiner hield tijdens de Kerstconferentie van 1923, de heroprichting van de Antroposofische Vereniging. In deze voordrachten spreekt hij onder andere over Alexander de Grote en Aristoteles en andere incarnaties van deze twee individualiteiten. Daarbij wordt ook een lijn in de mysteriecultuur door de eeuwen heen zichtbaar.

Met een Nawoord van Hans Peter van Manen.

(Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 206 pagina’s)(GA 233)

Werkingen van het karma

Werkingen van het karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 31.50

Karma en reïncarnatie vormen in zekere zin de grondbegrippen van de antroposofische geesteswetenschap en het ’binnenbrengen’ van deze begrippen in de werkelijkheid van het leven van de mens behoorde tot de kern van het streven van Rudolf Steiner. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 398 pagina’s)

Wiederholte Erdenleben

Wiederholte Erdenleben
Eine Wahrheit, die Kraft zum Leben gibt

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 2.50

Wiederholte Erdenleben

Eine Wahrheit, die Kraft zum Leben gibt

1 öffentlicher Vortrag, gehalten in Hamburg am 9. Dezember 1905 (Erstveröffentlichung)

Heft Nr. 109 / 72 S., kartoniert mit Fadenheftung

Wilsopvoeding

Wilsopvoeding

Valentin Wember » meer van deze auteur »

€ 22.50

Het opvoeden van de wil en van het voelen is van enorm belang. Rudolf Steiner heeft er veel over gesproken, maar het thema is nog nauwelijks als geheel opgenomen. In deze uitgave worden zeven aanwijzingen van Rudolf Steiner inhoudelijk besproken en onderzocht, en volgt vervolgens een bundeling van 60 aanwijzingen van Rudolf Steiner, thematisch geordend.

Een belangrijk boek!

(paperback met flappen, 221 pagina’s, genaaid)

Wir erlebten Rudolf Steiner (antiquariaat)

tweedehands boek
Wir erlebten Rudolf Steiner (antiquariaat)
Errinnerungen seiner Schüler

M.J. Krück von Poturzyn

€ 7.00

Hardcover, linnen band, genaaid, 274pp

Verlag Freies Geistesleben, 1956

in goede staat

Woede

Woede

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Wie is zonder woede? Woede kan ons overvallen en meesleuren. Irritatie en ergernis zijn stapjes op weg naar woede.

Hoe werkt woede, in ons innerlijk en zelfs lichamelijk? Hoe kunnen we zó met woede omgaan dat het een innerlijke positieve kracht wordt?

Een voordracht en twee fragmenten.

(paperback, 49 pagina’s)

Zeker weten, denken loont!

Zeker weten, denken loont!

Wilbert Lambrechts en Herman Meyvis

€ 12.00

De weg naar een rijk oordeelsvermogen in puberteit en adolescentie

Een uitgave, gebaseerd op voordrachten die door beide auteurs werden gegeven waarin de essentie wordt gegeven van tientallen jaren onderwijs aan middelbare scholieren. Hoe leren zij, wat is de betekenis van de pedagogie van Rudolf Steiner en hoe kun je deze inzetten?

(paperback, 63p met illustraties in ZW)

Zelfkennis

Zelfkennis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Zelfkennis, bijna alles staat of valt ermee! Zonder zelfkennis geen werkelijke ontwikkeling want het leven dringt ons hoe dan ook naar situaties om tot zelfkennis te komen. In deze uitgave een voordracht en drie fragmenten waarin Rudolf Steiner spreekt over ware zelfkennis.

(paperback, 59 pagina’s)

Zelfopvoeding

Zelfopvoeding

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Zelfopvoeding: jezelf schaven en slijpen in praktisch en in innerlijk opzicht, is tegenwoordig een onlosmakelijk deel van het leven. In deze voordracht bespreekt Rudolf Steiner de manier waarop we ons zelf opvoeden kunnen; het vermijden van eenzijdigheden daarbij en dat wat er nodig is voor het scholen van lichaam en ziel.

(paperback, 48p)

Ziektes, epidemieën en preventie

Ziektes, epidemieën en preventie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Een verzameling fragmenten uit verschillende voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over de achtergronden van ziektes en epidemieën; over hun geestelijke achtergronden, verbinding met het karma en hun diepere oorzaken.

(paperback, 86 pagina’s)

Zintuigen en levensprocessen

Zintuigen en levensprocessen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Twaalf voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over de twaalf zintuigen. De verschillende zintuigen en hun ontwikkeling en betekenis worden besproken terwijl ook de zeven levensprocessen uitgebreid aan bod komen. Vervolgens worden de zintuigen en de levensprocessen besproken in samenhang met de kunst, met het leven na de dood en met de invloed van Ahriman en Lucifer.

Veel van wat in deze voordrachten aan bod komt is voor de mens dichtbij en heel concreet: het leeft in hem - en zo kan de lezer in deze voordrachten innerlijk met Rudolf Steiner

Zur religiösen Erziehung (antiquaraat)

tweedehands boek
Zur religiösen Erziehung (antiquaraat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Wortlaute Rudolf Steiners als Arbeitsmaterial dür Waldorfpädagogen

Als Manuskript gedruckt durch die Pádagogische Forschungsstelle beim Bund der freien Waldorfschulen zum internen Gebrauch

Stuttgart 1985, paperback, 161pp

in zeer goede staat

 « 123456789

© ABC Boekenservice 2001-2017

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home