home ABC Antroposofie

Snel zoeken naar boeken

Zoeken op auteur, titel, onderwerp of isbn

zoekwissen316 boeken gevonden, 35 boeken (246-280) getoond op pagina 8/9

 « 123456789 » 

Pfingsten das Fest der freien Individualitat (antiquariaat)

tweedehands boek
Pfingsten das Fest der freien Individualitat (antiquariaat)

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 3.00

Drei Pfingstvorträge

Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1959

paperback, 22cm, 52pp

naam vorige eigenaar in potlood

Pinksteren

Pinksteren
Het feest van de vrije individualiteit

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Drie voordrachten over de betekenis van het Pinksterfeest.

(67 pagina

Praktische ontwikkeling van het denken

Praktische ontwikkeling van het denken

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

Hele concrete oefeningen voor het

Raadsels van het menselijk temperament

Raadsels van het menselijk temperament

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 9.90

Kennis van de temperamenten: van belang in de opvoeding én in de zelfopvoeding. 79 pagina

Religieuze stromingen

Religieuze stromingen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

We leven in een multi-religieuze samenleving. Inzicht in het wezen van de wereldreligies kan begrip wekken en tot verdraagzaamheid leiden. Voor mensen die een religieuze samenleving ter harte gaat.

(Paperback, 77 pagina’s)

Ritmes in de mens

Ritmes in de mens

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het ritme, de oorsprong van het ritme en de betekenis van het ritme voor de mens. Ritme speelt in gezondheid en ziekte, en werkt bij man en bij vrouw anders. Ritme verbindt de mens met de planeten en werkt op een specifieke manier door in de verschillende delen van de mens.

(paperback, 52 pagina’s)

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner
Een spirituele biografie

Mieke Mosmuller » meer van deze auteur »

€ 39.90

In dit kloeke boekwerk presenteert de schrijfster een spirituele levensloop: een beeld van de spirituele ontwikkeling en het werken van Rudolf Steiner. Daarbij neemt ze Steiners autobiografie Mijn levensweg en zijn boeken en voordrachten als uitgangspunt. Zo schetst zij Rudolf Steiner onder meer als filosoof en als ingewijde en wordt een lijn in de ontwikkeling van de antroposofie en de verbinding van de antroposofie met de samenleving duidelijk.

(gebonden, 562 pagina

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner
Een geïllustreerde biografie

Ed Taylor » meer van deze auteur »

€ 40.00

Een uitvoerige beschrijving van het leven van Rudolf Steiner. Daarin wordt de opbouw, ontwikkeling en ontvouwing van de antroposofie meegenomen. De biografie is levendig en helder geschreven, met gebruikmaking van vele bronnen zodat een veelkleurig licht op het leven en werken van Rudolf Steiner geworpen wordt. Met heel veel illustraties, waarvan een klein deel in kleur.

Gebonden uitgave, 234 pagina

Rudolf Steiner (antiquariaat)

tweedehands boek
Rudolf Steiner (antiquariaat)

Christoph Lindenberg » meer van deze auteur »

€ 4.00

Rowohlt, 2000

Pocket, 200pp, met afb. in ZW

in goede staat

Rudolf Steiner Meester van de witte loge

Rudolf Steiner Meester van de witte loge
Over de occulte biografie

Judith von Halle » meer van deze auteur »

€ 22.50

De schrijfster beschrijft het werken van de meesters van de Witte Loge en hun doelstellingen en relateert dit vervolgens aan de occulte biografie van Rudolf Steiner.

(gebonden uitgave, 184 pagina’s)

Rudolf Steiner over muziek

Rudolf Steiner over muziek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 22.50

Voordrachten over: de beleving van de toon door de mens; toon en woord als uitdrukking van de mens; het wezen van muziek, aangevuld met enkele korte toespraken en vraag- en antwoordsessies.

(203 pagina’s)

Rudolf Steiner over Rusland

Rudolf Steiner over Rusland
De verhouding oost - west

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Een verzameling van teksten van Rudolf Steiner over Rusland, o.m. over de Russische volksaard, het communisme, de Russische geschiedenis en de verhouding oost - west.

(143 pagina’s)

Rudolf Steiner, revolutionair

Rudolf Steiner, revolutionair
Zonder revolutie

John Hogervorst » meer van deze auteur »

€ 4.75

Het is nauwelijks bekend dat Rudolf Steiner op sociaal gebied inzichten had die indien ze ernstig genomen zouden worden tot een heel andere samenleving zouden leiden. Ze zouden vrijheid, gelijkheid en broederschap dichterbij brengen.

In deze brochure gaat het over Rudolf Steiner als wereldverbeteraar en wordt duidelijk dat een sterk sociaal en maatschappelijk engagement steeds deel van zijn werken is geweest.

(ABC Wegwijzer 13, brochure, met afb, 24 pagina’s)

Scheppen uit het niets

Scheppen uit het niets
Evolutie en involutie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Scheppen uit het niets? Waaruit zijn mens en wereld ontstaan? Tegenover het proces van ontwikkelen, van evolutie, zoals dat in de natuur plaatsvindt, is er ook een proces van involutie: van neergang.

Over deze vragen spreekt Rudolf Steiner in deze voordracht over de ontwikkeling van de mens, natuurlijk in samenhang tot de hogere hiërarchieën.

(paperback, 45 pagina’s)

Schiller en de Vrijeschoolpedagogie

Schiller en de Vrijeschoolpedagogie

Ilse Staedke

€ 19.00

Schillers denkbeelden over mens en samenleving vormen in zekere zin de kiem voor het vrijeschool onderwijs. In de pedagogie van Rudolf Steiner worden concreet gewerkt aan de idealen die Schiller verwoordde. De samenhang tussen Schiller en de vrijeschool wordt in deze uitgave uitgediept en verhelderd.

(paperback, 74 pagina’s)

Sociale toekomst

Sociale toekomst

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Een sociale toekomst kan beginnen waar de mens zich in vrijheid kan ontplooien, in gelijkheid deel uitmaakt van een democratisch rechtsleven en in broederschap werken kan in de economie. Een toegankelijke inleiding van de sociale driegeleding in 6 voordrachten (met vraag- en antwoordsessies), voorzien van nawoord, noten e.d. Serie Rudolf Steiner Werken en Voordrachten (gebonden, 315 pagina’s)

Spiritualiteit en het jaar 2012

Spiritualiteit en het jaar 2012
Oude structuren omvormen nieuwe vermogens ontwikkelen

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 9.95

Er zijn mensen die menen dat, op grond van de oude Mayakalender, de wereld op 22 december 2012 een grote omwenteling zal beleven die gepaard gaat met wereldwijde rampspoed. Wat is een spiritueel antwoord op deze onheilsverwachting? Loek Dullaart vond interessante aanknopingspunten in een voordracht die Rudolf Steiner hield op 22 december 1912...

(paperback, 47 pagina’s)

Spiritualiteit en pathologie

Spiritualiteit en pathologie

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Deze tien voordrachten vormen een cursus (de laatste die hij zou geven) die Rudolf Steiner in 1924 gaf aan een gezelschap van artsen en priesters, waarin de pastorale en de medische zorg met elkaar verbonden worden. Genezen is volgens Rudolf Steiner eigenlijk een religieuze handeling. in deze cursus spreekt hij onder meer over het vermogen tot wonderbaarlijke genezingen (bij bijvoorbeeld Teresa van Avila), de geneeskrachtige werking van de sacramenten en de tempelslaap zoals die vroeger deel was van inwijdingservaringen.

(hardcover, genaaid, met Nawoord, aantekeningen e.d., 235 pagina’s)

Spirituele ethiek

Spirituele ethiek

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 23.00

Het vraagstuk van goed en kwaad is in onze tijd brisant actueel. Hoe gaan wij om met keuzes in ons eigen leven en waarop baseren we onze moraal?

In de vier voordrachten in deze uitgave spreekt Rudolf Steiner over het kwaad in de ontwikkeling van mens en mensheid en geeft hij aan wat de betekenis van het geweten en van de liefde is.

Met een nawoord van Pietro Archiati.

(Gebonden uitgave, 158 pagina

Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg

Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Hoe de gezondheidszorg werkt hangt zowel samen met de kijk op ziekte en gezondheid, als met de vraag vanuit welk gezichtspunt (of: mensbeeld) die gezondheidszorg is georganiseerd. In deze boeiende voordracht brengt Rudolf Steiner deze twee aspecten samen en schetst hij wat zowel de voorwaarden voor een ’gezonde gezondheidszorg’ als die voor een juiste blik op ziekte en gezondheid zijn. Met vragenbeantwoording.

(paperback, 66 pagina’s)

Spirituele ontwikkeling

Spirituele ontwikkeling
De ervaringen, mogelijkheden en risiko

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 29.50

Voordrachten (in Den Haag gehouden) over mogelijkheden en valkuilen bij het werken aan een innerlijke, spirituele ontwikkeling. Met vragenbeantwoording, openingswoord en slotwoord van Rudolf Steiner, plus een nawoord van Frank Wijnbergh.

Gebonden uitgave met stofomslag, 312 pagina’s. (GA 145)

Sprookjes

Sprookjes
De wijsheid in sprookjesbeelden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Al eeuwenlang worden sprookjes verteld en gewaardeerd. Waar komen ze eigenlijk vandaan? In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over de oorsprong van de sprookjes en over de betekenis van de rijke beeldenwereld waarin ze ons binnenleiden.

(paperback, 96 pagina’s)

Tekens en symbolen van het kerstfeest

Tekens en symbolen van het kerstfeest
De geboorte van het licht

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het oude zonnefeest, dat zowel in Egypte en Azië als bijvoorbeeld bij de Kelten werd gevierd, leeft voort in de tekens en symbolen van ons kerstfeest. Rudolf Steiner geeft aan wat de oorspronkelijke betekenis van die oude symbolen is.

(paperback, 78 pagina’s)

Theosofie

Theosofie
Over de wetenschap van het bovenzinnelijke

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50

Basiswerk waarin Rudolf Steiner het antroposofisch mensbeeld en het thema van karma en reïncarnatie uit de doeken doet. (Serie Werken en voordrachten, gebonden, 223 pagina’s)

Theosophie (Antiquariaat)

tweedehands boek
Theosophie (Antiquariaat)
Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 6.00

Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung (Bibl. Nr. 9)

Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 1967

Paperback (reeks Taschenbücher aus dem Gesamtwerk) 18 cm, 172 p. Naam met potlood op schutblad, onderstrepingen met potlood, verder goede staat

Trias politica ethica

Trias politica ethica
Een politiek-ethische bijdrage aan de waardendiscussie

Ruud Thelosen » meer van deze auteur »

€ 14.75

Dit boek wil op een eigentijdse manier en in verbinding met de maatschappelijke vraagstukken van dit moment laten zien hoe Rudolf Steiners inzichten over een ’gezonde samenleving’ uiterst actueel zijn.

(paperback, 132 pagina’s)

Uit de schoot der goden

Uit de schoot der goden

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.00

Vijf voordrachten over de schepping en de ontwikkeling van de aarde en het werken van de hogere hiërarchieën aan mens en wereld. Met een nawoord van Hans Peter van Manen.

(Serie Werken en Voordrachten, 128 pagina´s)

Van de sloffen en de beer

Van de sloffen en de beer
Kinderen leren oordelen als basis voor de latere moraliteit

Jaques Meulman

€ 10.00

Aansluitend bij de inhoud van de voordrachten uit Gezondmakend onderwijs (van Rudolf Steiner) geeft de schrijver in deze uitgave een aanzet en motivatie om te komen tot een praktijk van opvoeden en onderwijzen die het opgroeiende kind in staat stelt te groeien tot een mens die moreel handelen, oordelen en kiezen kan.

(paperback, 49 pagina’s)

Van Jezus naar Christus

Van Jezus naar Christus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin centraal staat hoe de mens Jezus het lichaam voorbereidde waarin het goddelijk Christuswezen zijn intrede kon doen. In voor-Christelijke mysteriën werd vooruitgewezen naar de komst van Christus en in de ervaring van Paulus voor Damascus wordt een bijzonder licht geworpen op de wederkomst van de Christus.

(paperback, 67 pagina’s)

Verbeter de wereld (en begin samen)

Verbeter de wereld (en begin samen)
De sociale hoofdwet

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

In dit boekje staat de sociale hoofdwet centraal en maakt Rudolf Steiner duidelijk dat de antroposofie een sociale missie heeft: zij wil bijdragen aan een betere wereld - voor álle mensen. Deze uitgave bevat de drie artikelen waarin Rudolf Steiner de sociale hoofdwet voor het eerst formuleerde, een prachtige voordracht uit 1905: Broederschap en de strijd om het bestaan die laat zien hoe de antroposofie wil bijdragen aan sociale gerechtigheid en is voorzien van een inleiding en een nawoord.

(paperback, 66 pagina’s)

Verbinding met de gestorvenen

Verbinding met de gestorvenen
Het belang van wederzijdse ondersteuning

Renée Zeylmans » meer van deze auteur »

€ 17.50

Over het belang van het contact tussen onze wereld en die van de gestorvenen, en over de mogelijkheid een bewuste verbinding met de gestorvenen aan te gaan. Met teksten van andere auteurs (zoals Rudolf Steiner, Khalil Gibran, Vasalis en anderen).

(paperback, 160 pagina’s)

Verborgen geheimen in het Lourdes-mysterie

Verborgen geheimen in het Lourdes-mysterie
En in het leven van Bernadette Soubirous

Albert van Raaij

€ 16.50

In de levensloop van Bernadette van Soubirous, die in 1815 18 verschijningen kreeg, ontdekte de schrijver enkele nog nauwelijks belichte zaken. Aan de hand van de evangeliën van Mattheüs en Lucas (en Rudolf Steiners voordrachten daarover) gaat hij vervolgens op zoek naar de mogelijke betekenis van de Maria-verschijningen waarvan Bernadette getuige was.

(paperback, 100 pagina’s, met afbeeldingen in kleur)

Verborgen vermogens

Verborgen vermogens
En geheime genootschappen

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een voordracht waarin Rudolf Steiner spreekt over krachten die de ontwikkeling van de mensheid proberen te beïnvloeden, onder meer in politiek en geschiedenis. Wat leeft er in oost - midden - west en wat willen geheime genootschappen bewerken? Ook over de drie occulte vermogens die op een juiste of onjuiste manier ontwikkeld kunnen worden.

Een hulp om actuele ontwikkelingen op de wereld beter te kunnen begrijpen.

(paperback, 66 pagina´s)

Vergeten

Vergeten

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Vergeten... een wonderlijk trekje van de menselijke ziel. Hoe komt het dat we dingen vergeten; of dat we dingen onthouden? Is het goed om te kunnen vergeten, of is het juist van belang alles te onthouden?

Een intrigerende voordracht over het vergeten, aangevuld met drie fragmenten uit andere voordrachten.

(paperback, 44 pagina’s) (uit GA 107)

Victor Hugo Oceaan

Victor Hugo Oceaan
Mysteriesporen in leven en werk van Frankrijks grootste dichter

Willem Frederik Veltman » meer van deze auteur »

€ 7.90

Rudolf Steiner sprak ooit over een voorgaande incarnatie van Victor Hugo. In dit omvangrijke werk zoekt de schrijver naar sporen van deze voorgaande incarnatie in het leven en in het werk van Victor Hugo.

(285 pagina’s) Van 24,90 voor 7,90

 « 123456789 » 

© ABC Boekenservice 2001-2017

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home