home ABC Antroposofie

Levensloop en karma - antroposofie

Innerlijke verdieping

26 boeken op deze pagina

Achterstevoren

Achterstevoren
Over het omgaan met het verleden met de blik op de toekomst

Lex Bos » meer van deze auteur »

€ 5.00

In de persoonlijke levensloop kunnen we zó met het verleden omgaan dat het vruchten draagt in de toekomst. Is iets dergelijks ook op maatschappelijk niveau mogelijk? (160 pagina’s)

VAN 18.50 VOOR 5.00

Je leven in de hand nemen

Je leven in de hand nemen
Werken aan je eigen biografie

Gudrun Burkhard

€ 18.50

Leer creatief om te gaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden die het leven je biedt - als je het in eigen hand neemt. Daartoe geeft de schrijfster eerst inzicht in wetmatigheden in de levensloop en daarna volgt een praktisch deel om zelf aan de slag te gaan. (223 pagina’s)

Levensvragen (26)

Levensvragen (26)
Een vraagbaak bij biografisch zelfonderzoek

Roel den Dulk » meer van deze auteur »

€ 5.00

Inleiding over de levensfasen en tips en vragen om je levensloop te onderzoeken. (54 pagina

Johannes

Johannes
De Doper & De Evangelist

Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 6.00

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist hebben elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet - en zijn toch diep met elkaar verbonden. In dit boek worden zij in hun verschillende incarnaties gevolgd, op zoek naar hun samenwerking in het licht van degene door wie zij verbonden zijn: de Christus.

188 pagina’s, met afbeeldingen in kleur. Van 19,50 voor 6,00

Christendom en reďncarnatie

Christendom en reďncarnatie

Rudolf Frieling » meer van deze auteur »

€ 7.50

Hoe in de bijbel over reďncarnatie wordt gesproken en hoe reďncarnatie tot de kern van welbegrepen christendom behoort. (139 pagina’s) VAN 18,50 VOOR 7,50

Wegen van wil

Wegen van wil
Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reďncarnatie

Jaak Hillen » meer van deze auteur »

€ 29.00  ‹ geen verzendkosten!

Een boek om mee te werken. Allereerst gaat het om het benaderen van karma als het materiaal voor een kunstzinnig proces. Vervolgens wordt een weg van zeven stappen beschreven om kunstzinnig met levensvragen om te gaan. In het tweede deel van het boek wordt, aan de hand van een aantal voorbeelden, beschreven hoe dit kunstzinnig proces in de praktijk heeft uitgewerkt en wordt een overzicht gegeven van de verschillende kunstzinnige technieken die gebruikt kunnen worden.

(paperback, groot formaat, met vele afb. in kleur)

De levensloop van de mens

De levensloop van de mens

Bernard Lievegoed » meer van deze auteur »

€ 16.50

Een klassieker waarin de schrijver de verschillende fasen in het leven van de mens onderscheidt en karakteriseert, en aangeeft met welke mogelijkheden, kansen en probleemstellingen die gepaard kunnen gaan. Daarnaast, tegen de achtergrond van deze levensfasen, worden het mannelijke en het vrouwelijke, het beroepsleven en de psychotherapie behandeld.

(paperback, 239p)

Kinderwens

Kinderwens

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 18.50

Over het krijgen van kinderen leven veel niet-op-de-werkelijkheid-passende gedachten. Er wordt soms te licht over gedacht, soms niet over gedacht, soms ook te zwaar. Het gaat ook om toekomstige realiteiten waarover aanstaande ouders nog niet veel kúnnen weten...

In dit boek bespreekt Jeanne Meijs verschillende vragen rondom het thema kinderwens: hoe kun je besluiten over je kinderwens; wat kan een miskraam betekenen; wanneer is een gezin compleet; ben je pas een vrouw als je ook moeder bent?

(paperback, 117 pagina’s)

Liefde en seksualiteit

Liefde en seksualiteit
Eros en fabel

Jeanne Meijs » meer van deze auteur »

€ 29.50  ‹ geen verzendkosten!

Seksualiteit, liefde, relaties e.d. worden in dit boek besproken, tegen de achtergrond van enerzijds de lading die zij hebben in de tegenwoordige tijd, anderzijds tegen de achtergrond van het sprookje Eros en Fabel van Novalis. Daarin liggen veel antwoorden verborgen die een pleidooi voor de liefde vormen. Het tweede deel van het boek bespreekt seksuele voorlichting voor kinderen van verschillende leeftijden.

(Gebonden, 428 pagina’s)

Biografie en ziekte (16)

Biografie en ziekte (16)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Gezichtspunten om op een andere manier te kijken naar de plaats van ziekte in je leven. Daarbij worden een aantal biografische wetmatigheden geschetst om vervolgens te onderzoeken welke invloeden tot ziekte kunnen leiden - en hoe je met dit alles gezondheidsbevorderend kan omgaan.

(brochure in de serie Gezichtspunten, geniet, 30 pagina’s)

Sociale gezondheidszorg

Sociale gezondheidszorg
In leven en gemeenschapsvorming (nr.36)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Gezichtspunten over de menselijke levensloop en over de mogelijkheid je levensloop bewust te vormen en een positieve invloed te hebben op het leven van anderen en het vormen van gemeenschappen.

(brochure in de reeks Gezichtspunten, 31 pagina’s)

Zingeving in de laatste levensfasen

Zingeving in de laatste levensfasen
(nr. 40)

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Deze brochure uit de serie ’Gezichtspunten’ gaat vanuit verschillende invalshoeken in op het ouder zijn, en op een zinvolle invulling van deze levensfase.

(brochure, 33p.)

Autobiografisch schrijven

Autobiografisch schrijven
Waar wij het over hebben wanneer wij het over ons leven hebben

Willemijn Soer

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

Schrijven over je eigen leven is een bezigheid die je stimuleert om de draden in je levensloop te leren kennen en onderscheiden. Dit boek geeft een stevige basis om je leven te beschrijven, onder andere door een heleboel informatie aan te dragen over de menselijke levensloop en de wetmatigheden die daarin van betekenis zijn. In het oefengedeelte wordt beschreven hoe je aan het werk kan gaan om je eigen biografie te schrijven. Daartoe worden tientallen oefeningen gegeven, die inspiratie en praktische gezichtspunten bieden.

(paperback, 305 pagina’s)

De karmaoefening voor de dag

De karmaoefening voor de dag

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Het is mogelijk om heel concreet en serieus oefeningen te doen die licht kunnen werpen op je karmische verhoudingen met andere mensen. In deze voordracht spreekt Rudolf Steiner over hoe karma werkt en geeft hij verschillende oefeningen aan. In een begeleidende tekst van Ate Koopmans wordt, vanuit een rijke ervaring, beschreven hoe je met deze oefening in groepen kunt werken.

(paperback, 65 pagina’s)

De karmaoefening voor de nacht

De karmaoefening voor de nacht

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze voordracht beschrijft Rudolf Steiner een oefening voor het onderzoeken van karma. Het is een oefening die zich over drie dagen, eigenlijk: nachten, uitstrekt en die tot een beeld van het karma leidt. Daarvoor is natuurlijk een sterke innerlijke activiteit nodig.

(paperback, 35 pagina

De missie van de aarde

De missie van de aarde

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner spreekt over het doel van mens en aarde en de betekenis van verwondering, medegevoel en het geweten - deze gevoelens verbinden de mens met de opgave van Christus en de aarde.

(paperback, 66 pagina’s)

De zin van het leven

De zin van het leven

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 13.50

Twee voordrachten over de zin van het leven. Voor een antwoord op de vraag naar e zin van het leven schetst Rudolf Steiner hier niet een naar binnen, maar een wijds naar buiten gericht perspectief waarin hij de betekenis aangeeft van de betrokkenheid van de mens bij de ontwikkeling van mens en wereld - in samenhang met de geestelijke wereld.

(paperback, 80 pagina’s)

Individu en eenzaamheid

Individu en eenzaamheid

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

In deze moderne tijd wordt de mens steeds individualistischer. Dat levert een zekere mate van vrijheid op, maar in vele gevallen gaat het ook gepaard met isolatie, eenzaamheid, vervreemding van de realiteit.

Het hoort allemaal bij de ontwikkeling van de mens - maar hoe kunnen we hiermee omgaan? Welke krachten kunnen we in onszelf wekken om eenzaamheid en isolement te boven te komen?

(paperback, 49 pagina’s)

Karmaonderzoek 1

Karmaonderzoek 1

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

De zgn. ’karmavoordrachten’ van Rudolf Steiner zijn in het Nederlands beschikbaar in 5 delen. Ze bieden inzicht in de algemene principes van karma en reďncarnatie alsmede concrete beschrijvingen van de werking van het karma bij verschillende historische personen die de algemene principes verduidelijken en concretiseren. (304 pagina’s, gebonden, serie Werken en Voordrachten).

Karmaonderzoek 2

Karmaonderzoek 2

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Tweede deel in de reeks karmavoordrachten. Dit deel handelt o.a. over de verhouding tussen individueel- en groepskarma, de methoden van het karmaonderzoek en het verwerken van de levenservaringen na de dood.

Met een nawoord van Ate Koopmans. Serie Werken en Voordrachten (gebonden, 318 pagina’s)

Lijden

Lijden
Oorsprong en zin

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 10.00

Twee voordrachten plus een fragment van een voordracht over lijden. Het lijden kan bijdragen aan een hogere ontwikkeling en staat in verband met bewustzijn en dood. Het indrukwekkendste voorbeeld van het lijden is de overwinning van Christus op de dood.

(paperback, 61 pagina’s)

Oud en nieuw karma

Oud en nieuw karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Als karma een realiteit is, wordt de vraag naar het bestaan van individuele menselijke vrijheid des te dringender. In de twee voordrachten in deze uitgave behandelt Rudolf Steiner de vraag in hoeverre ons (karmisch) verleden de toekomst bepaalt. het verleden ligt vast - maar de toekomst niet: die is afhankelijk van hoe wij in het leven staan.

(paperback, 58p)

Ouderdom

Ouderdom
Een vruchtbaar perspectief

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 19.90

Verschillende teksten over de levensloop van de mens, vanuit het perspectief naar een zinvol ouder worden. Samengesteld en ingeleid door Arie Boogert. (131 pagina's)

Toeval en karma

Toeval en karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 12.50

Twee voordrachten, een fragment en een artikel over vragen rond karma, vrijheid en toeval. Wat is karma en hoe werkt het; hoe verhoudt karma zich tot de vrijheid van de mens; bestaat toeval (en wat is dat dan)? Is alles wat er in een mensenleven gebeurt ook ’de bedoeling’?

Rudolf Steiner plaatst deze vragen in een breder, zinvol perspectief.

(paperback, 64 pagina’s)

Werkingen van het karma

Werkingen van het karma

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 31.50  ‹ geen verzendkosten!

Karma en reďncarnatie vormen in zekere zin de grondbegrippen van de antroposofische geesteswetenschap en het ’binnenbrengen’ van deze begrippen in de werkelijkheid van het leven van de mens behoorde tot de kern van het streven van Rudolf Steiner. (Serie Werken en Voordrachten, gebonden, 398 pagina’s)

Karma (50)

Karma (50)
Gezondheid en ziekte

Jaap van de Weg » meer van deze auteur »

€ 3.00

De ziektes die we hebben, hebben iets met onszelf te maken. Het unieke dat in ieder mens leeft valt ook af te lezen aan zijn gezondheid. Dat unieke van ieder mens, dat is het Ik. Hoe hangen ziekte en gezondheid met ons Ik samen en wat betekent dat in het licht van karma en reïncarnatie?

Daarover gaat dit

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home