home ABC Antroposofie

Therapieën

Gezondheid en ziekte

22 boeken op deze pagina

Schilderen, boetseren en tekenen

Schilderen, boetseren en tekenen
Als kunstzinnige therapie

Mimi Avelingh

€ 24.90  ‹ geen verzendkosten!

De invloed van tekenen, schilderen en boetseren op ons innerlijk en lichamelijk welzijn. Met praktijkvoorbeelden, voor leken en vakmensen. (180 pagina’s)

Genezende klanken en vormen

Genezende klanken en vormen
Over chirofonetiek

Alfred Baur » meer van deze auteur »

€ 3.00

Iedere klank heeft zijn eigen vorm. In de chirofonetiek wordt gewerkt met de klanken en hun vormen. De therapeut spreekt een klank en strijkt tegelijkertijd de vorm die bij de klank hoort op de rug van de patiënt. Deze therapie, ontwikkeld door Aflred Baur, blijkt niet alleen werkzaam als hulp bij kinderen die moeite hebben om te leren spreken maar ook is het werkzaam in de behandeling van organische ziekten

(brochure serie Gezichtspunten, 25 pagina’s)

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietherapie

Volkier Bentinck » meer van deze auteur »

€ 14.75

Gebaseerd op zijn tientallen jaren ervaring in de euritmietherapie beschrijft Volkier Bentinck in dit boekje hoe deze therapie werken kan, en hoe daarbij andere principes gelden dan wanneer de euritmie als kunstvorm wordt beoefend. Met zijn samengebalde verwoording komt hij hier tot de essentie van het werken van de euritmietherapeut.

(paperback, 108 pagina’s)

Medische massagetherapie

Medische massagetherapie
Het scheppen van evenwicht tussen leven en bewustzijn

Volkier Bentinck » meer van deze auteur »

€ 14.75

Een oorspronkelijke benadering van de antroposofische fysiotherapie, op basis van de 60-jarige ervaring van de auteur. Deze heeft het vak nog geleerd van Ita Wegman en ontdekte, na vele jaren als fysiotherapeut en heileuritmist werkzaam te zijn geweest, de diepere wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het herstellen van de balans tussen opbouwende en afbrekende krachten in de mens die in veel aandoeningen en klachten een rol spelen.

(paperback, 109 pagina’s) Tweede herziene druk

Blijf mij zien

Blijf mij zien
Kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk

Lieke Camerik e.a.

€ 5.00

Op allerlei plaatsen wordt in de praktijk gewerkt met inzichten uit de antroposofie. In deze brochure vertellen vijf kunstzinnig therapeuten over hun dagelijks werk met mensen met dementie. Daarbij geven ze, aan de hand van concrete gevallen, inzicht in hun werkwijze, doelen en resultaten. En daarmee ontstaat niet alleen een kleurrijk beeld van kunstzinnige therapie in de praktijk maar ook van de vruchtbare werking van deze therapie.

(brochure, 32 pagina

Psychotherapie

Psychotherapie
Van de menselijke waardigheid

Ad Dekkers

€ 45.50  ‹ geen verzendkosten!

Een standaardwerk over de antroposofische psychotherapie. De grote thema

Oefeningenboek kunstzinnige therapie

Oefeningenboek kunstzinnige therapie
250 oefeningen uit de praktijk

Klaartje de Vletter & Marjolein Dorresteijn

€ 44.00  ‹ geen verzendkosten!

Een boek met ruim 250 aan de praktijk ontleende oefeningen van kunstzinnig werkende therapeuten. Meer dan 100 kunstzinnig therapeuten droegen aan deze uitgebreide uitgave bij door een of meer oefeningen waarmee zij goede ervaringen hebben, in te zenden.

De oefeningen zijn geordend op basis van de seizoenen, zijn aangevuld met diagnostische oefeningen, en gerangschikt naar thema’s als loslaten; in beweging komen; houvast; naar binnen gaan - en veel meer. Het gaat om oefeningen voor cliënten van allerlei leeftijden en voor een grote diversiteit aan klachten. Met literatuuroverzichten en gedichten en natuurlijk met honderden illustraties in kleur.

(hardcover, 427 pagina’s)

Spreken en spreektherapie (21)

Spreken en spreektherapie (21)

Xandor Koesen-York

€ 3.00

Brochure in de serie Gezichtspunten. Wat is de antroposofische spreektherapie en welke principes liggen eraan ten grondslag? Deze brochure geeft een inleiding, over het spreken, over de spreektherapie en over de klachtenbeelden die met spreektherapie behandeld kunnen worden.

(geniet, 29 pagina’s)

Genezen met kunst

Genezen met kunst
Handreikingen aan kunsttherapeuten

Eva Mees-Christeller » meer van deze auteur »

€ 21.50  ‹ geen verzendkosten!

Uit de rijke ervaring van de schrijfster met de kunstzinnige therapie: uitgangspunten, ervaringen en praktijkvoorbeelden. (131 pagina’s)

Euritmietherapie (6)

Euritmietherapie (6)

Roel Munniks

€ 3.00

Euritmie is een betrekkelijk nieuwe, op zichzelf staande bewegingskunst. Door de euritmische bewegingen worden de scheppende krachten in taal en muziek zichtbaar. Door de bewegingen van de euritmie uit te voeren brengt de mens een harmonisch samenspel tot stand tussen lichaam, ziel en geest. Deze harmonie zorgt er voor dat het lichaam gezonder functioneert, de ziel zich veelzijdiger ontplooit en de geest actiever en vrijer wordt. In de euritmietherapie wordt de euritmie op een therapeutische wijze toegepast.

(brochure in de serie Gezichtspunten, 20 pagina’s)

Kunstzinnige therapie (29)

Kunstzinnige therapie (29)
Op antroposofische grondslag

Jan Saal » meer van deze auteur »

€ 3.00

Beschrijving van de verschillende vormen van kunstzinnige therapie op basis van het antroposofisch mensbeeld. (brochure, 20 pagina’s)

Genezend opvoeden

Genezend opvoeden
Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 24.50  ‹ geen verzendkosten!

Deze 12 voordrachten staan aan de basis van de zgn. antroposofische heilpedagogie: de zorg voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hier wordt de ’bijzondere blik’ ontvouwd die deze zorg kenmerkt. Ontwikkelingsstoornissen worden ook bezien in het licht van karma en reďncarnatie, daarnaast gaf Rudolf Steiner ook vele concrete aanknopingspunten voor het concrete handelen.

Gebonden uitgave, 270 pagina’s, met nawoord, aantekeningen e.d. (Serie Werken en Voordrachten).

(GA 317)

Het geheim van de wond

Het geheim van de wond
Samariter-cursus

Rudolf Steiner » meer van deze auteur »

€ 15.00

Deze uitgave bevat een gedeeltelijke vertaling van vier voordrachten die Rudolf Steiner in 1914 hield over genezen, EHBO en herstelkrachten. Daarin gaf hij niet alleen praktische, maar ook onderliggende inzichten die samenhangen met wat genezing is en hoe deze gestimuleerd kan worden. De tekst van Rudolf Steiner wordt toegelicht door Ermengarde de la Houssaye.

(verzorgd uitgegeven als luxe, genaaid cahier, 42 pagina’s)

Ketenen tot vrijheid

Ketenen tot vrijheid
Demonstraties sociaaltherapie

Tine Verhagen en Albert de Vries

€ 6.00

Een brochure die inzicht geeft in de praktijk van het leven en werken in een sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Via allerlei dagelijkse voorvallen die zich afspelen tussen een van de werkers en de bewoners wordt duidelijk vanuit welke gezindheid gewerkt kan worden. In kleine teksten tussendoor worden de praktijkervaringen nader bekeken.

(brochure, geniet, 36 pagina’s)

Verplegen vanuit antroposofisch perspectief

Verplegen vanuit antroposofisch perspectief

Patricia Wessels » meer van deze auteur »

€ 3.00

Over het verplegen van zieken vanuit antroposofisch gezichtspunt.

(brochure, 31 pagina’s)

Genezen via de huid (51)

Genezen via de huid (51)
Uitwendige therapie

Katie Willink-Maendel (e.a.)

€ 3.00

De antroposofische uitwendige therapie werkt via de huid in op de gezondheid van de mens. In deze brochure (uit de serie Gezichtspunten) wordt deze therapie beschreven tegen het licht van het antroposofisch mensbeeld en worden vervolgens verschillende praktische toepassingen van de uitwendige therapie besproken.

(brochure, 29 pagina’s)

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde
Wegwijs in 1 uur

Corwin Aakster, Fleur Kortekaas

€ 10.00

De natuurgeneeskunde gaat uit van de mens als geheel en biedt op basis van deze holistische visie allerlei vormen van behandeling die gericht zijn op het versterken van het zelfgenezend vermogen. Dit boekje geeft informatie over het wat en waarom van de natuurgeneeskunde, biedt inzicht in de verschillende behandelmethoden, gaat in op de werkwijze van de arts of therapeut en geeft een beeld van de toepassingsgebieden. Daarmee vormt het een beknopte en praktische inleiding. (pocket, 96 pagina’s)

Medische massagetherapie

Medische massagetherapie

Volkier Bentinck » meer van deze auteur »

€ 12.50

Een oorspronkelijke benadering van de antroposofische fysiotherapie, op basis van de 60-jarige ervaring van de auteur. (115 pagina’s)

Tekeningen

Tekeningen
Beeldtaal van het onbewuste

Gregg M. Furth

€ 23.50  ‹ geen verzendkosten!

Gregg Furth beschrijft de achtergronden, de theorie en de mogelijkheden die het analyseren van tekeningen biedt. Aan de hand van de vele afgebeelde tekeningen neemt hij de lezer stap voor stap mee in de analyse, bedoeld voor het werken in een psychotherapeutische context.

(gebonden uitgave, 159 pagina’s, met kleurenillustraties)

Psychotherapie

Psychotherapie
Kernproblemen - de praktijk

Carl G. Jung » meer van deze auteur »

€ 11.95

Acht artikelen over verschillende aspecten van de psychotherapie op Jungiaanse basis. De artikelen richten zich op degenen die bekend zijn met Jungs psychologie.

(paperback, 109 pagina’s

Melkvrij, glutenvrij leven

Melkvrij, glutenvrij leven
Over lactose-overgevoeligheid en coeliakie; met lekkere recepten

Nora Kircher

€ 14.95

De schrijfster van dit boek, Nora Kircher, leeft zelf met lactose/-gluten-overgevoeligheid en heeft over deze overgevoeligheid al meer boeken gepubliceerd. Zij is werkzaam als diëtiste en heilpraktiker.

In dit praktisch boek geeft zij informatie over te gebruiken levensmiddelen, over hun eigenschappen, de manier waarop ze gebruikt en bewaard kunnen worden en tevens geeft ze een tientallen recepten. (Paperback, 78 pagina’s)

De binnenkant van blauw

De binnenkant van blauw
Onderzoek naar dynamiek van blauw en de toepassing hiervan in de kunstzinnige therapie

Wil Uitgeest » meer van deze auteur »

€ 7.90

Beleeft ieder mens kleur op zijn eigen manier - en hebben de kleuren zelf niet een eigen kwaliteit?

In dit boek voert de auteur ons mee naar de binnenkant van de kleur blauw en zal duidelijk worden dat kleuren wel degelijk een objectieve kwaliteit hebben. Ook wordt aan de hand van enkele casussen beschreven hoe de kleur blauw kan worden toegepast in de antroposofische kunstzinnige therapie.

(gebonden, 302 pagina’s met vele afbeeldingen in kleur) Van 27,50 voor 7,90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home