home ABC Antroposofie

De Apocalypse

Een ontwikkelingsweg van deze tijd

Loek Dullaart

Uit het voorwoord:

”We leven in een apocalyptische tijd.” Dat hoor je veel mensen tegenwoordig zeggen. Ze bedoelen dan dat het kwaad steeds onverhulder in verschijning treedt. Je hoeft de krant maar open te slaan, of de draken grijnzen je al tegemoet: oorlog, terreur, geweld, hongersnood, armoede, bezuinigingen, het lijkt overal één en al ellende te zijn.

Maar ook in het individuele leven slaat het kwade steeds sterker toe: ziektes als kanker en aids en tegenslagen van het lot: ongevallen, eenzaamheid en uitzichtloosheid, het is om wanhopig van te worden. Het lijkt overal één en al duisternis, zonder lichtpuntjes en zonder perspectief. Mensen zoeken naar houvast en soms hopen ze zekerheid te krijgen uit krachtige uitspraken of keiharde daden. Maar daaruit ontstaan juist weer nieuwe tegenstellingen, het kwaad wordt er juist door versterkt. Hoe moeten we het kwaad dan bestrijden?

In deze meer naar de oppervlakte neigende tijd is het niet erg modieus om op zoek te gaan naar essenties. Maar het is wel nodig. Het kan van levensbelang zijn om te ontdekken wat de krachten zijn die achter het kwaad schuilgaan en zich af te vragen: ”waar komt het kwaad vandaan? Waar is de bron van goed en kwaad?” Want als er in een tijd als deze heel veel schaduwen te zien zijn, moet er ergens ook veel licht zijn! Waar vinden wij het licht dat verlichting kan brengen in een wereld vol duisternis?

Rudolf Steiner, grondlegger van de Anthroposofie, beschrijft helemaal aan het einde van zijn leven, misschien wel op zijn laatste levensdag in het zicht van de dood, hoe je om zou kunnen gaan met het aardse kwaad. Hij zegt daar dat je een spiritueel gebied in jezelf kunt creëren waar het kwaad geen toegang toe heeft. En dat je dan daar een tegenwicht kunt ontwikkelen tegen het kwaad, een soort balans of weegschaal: even hoog in het spirituele opstijgen als de aardse kant je naar beneden wil trekken.

Ook een spreuk die hij gegeven heeft spreekt daarover: ”Zoek het ware praktische, materiële leven, maar zoek het zo dat je toch de geest ziet die er in werkzaam is: geest is nooit zonder materie, materie nooit zonder geest”. Het is een opgave om zowel het kwaad onder ogen te zien, als het tegenwicht er tegen te ontwikkelen: de tegenwoordigheid van geest.

Geestkracht is licht, met geestkracht kunnen wij alles helderzien en omvormen. Wij zijn mensen en ons menszijn, ons ik, kan onze dierlijke eigenschappen op een hoger plan brengen. Onze levenskrachten kunnen met ons bewustzijn worden omgevormd tot hogere organen. En ook de hele fysieke wereld in en om ons heen zal eens transparant kunnen worden als een stad van goud en glas.

Nu zijn we in het beeld terechtgekomen. Zijn we daarmee buiten de werkelijkheid komen te staan? Nee, beelden kunnen juist beter toegang geven tot een diepere werkelijkheid dan de rationele gedachte. Bij beelden werkt het hart, het voelen mee. Beelden kunnen poorten zijn om een hoger bewustzijn te ontwikkelen, als men daar innerlijk open voor is. Het beeldbewustzijn, de imaginatie, is de eerste stap die ons kan uittillen boven het rationele denken. Is het mogelijk om achter de beelden, door de beelden heen nieuwe realiteiten te zien, krachten die werkzaam zijn vanuit andere regionen in onze wereld?

Maar als er een geestwereld is en als er geestwezens bestaan: kun je daarmee dan in contact treden? Kun je leren te horen wat gestorvenen, engelen, natuurwezens zeggen en kun je ze om hulp vragen?

Aan het begin van deze inleiding werd een opsomming gegeven van de uitwerking van kwade machten in de actuele wereldsituatie. Je kunt het kwaad het beste bestrijden als je inzicht ontwikkelt in de oorsprong en achtergronden van het goede en het kwade. Apocalypse betekent: openbaring, ontsluiering. Zijn in de Apocalypse deze goede en kwade krachten met hun oorsprong en bron te vinden?
Wordt het daardoor mogelijk het goede en het kwade te doorzien? En kun je in de Apocalypse ook vinden welke krachten je daarbij kunnen helpen en ondersteunen? Is het mogelijk het kwaad in de wereld te bestrijden door een innerlijke weg te gaan van studie en verdieping? Is dat nuttig, heeft de wereld daar wat aan?

Let wel: het gaat er niet om de Apocalypse te zien als een einde van de wereld, als een laatste oordeel, als afsluiting van de tijd van onze wereldontwikkeling. De Apocalypse is nu hier, en steeds overal aanwezig. Het is een ontwikkelingsboek, de beschrijving van een ontwikkelingsweg die men al dan niet kan gaan.

Natuurlijk biedt de Apocalypse je geen gespreid bedje. Niets gaat vanzelf, je moet er wel moeite voor doen. Je krijgt mogelijkheden aangereikt, maar je moet er zelf mee aan het werk gaan. Elke ontwikkelingsweg kent zijn moeilijkheden, zijn pijn en lijden, zijn offers. Maar door al die problemen word je gelouterd, kun je je gewaden witwassen, word je transparant en doorlaatbaar.

Of je valt of opstaat, slachtoffer bent of overwinnaar, onder iets gebukt gaat of boven jezelf uitstijgt, dat wordt niet voor jou bepaald, dat heb je zelf in de hand. De kracht ervoor kun je alleen in jezelf vinden. Maar deze kracht kan wel gesteund worden, versterkt en gevoed door krachten buiten en boven je: andere mensen kunnen je iets aanreiken wat jou helpt of aanvult, maar zij kunnen die kracht in je ook ondermijnen en afbreken. Geestwezens kunnen je datgene geven waartoe je zelf (nog) niet in staat bent, als jij je opent voor hun werking.

De Apocalypse bestaat niet alleen, zoals veel mensen menen, uit bedreigende angstaanjagende beelden. De Apocalypse is ook een openbaring van goede machten, van lichtkrachten. Openbaring: iets wordt zichtbaar, iets wat tot nu toe verborgen is geweest toont zich, als je het wilt zien, als je er moeite voor doet. Het gaat er om de beelden te leren lezen en zien wat deze beelden aan mensen van deze tijd te zeggen hebben. Daarover gaat dit boek.

De Apocalypse
Een ontwikkelingsweg van deze tijd
Loek Dullaart » meer van deze auteur »

€ 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home