home ABC Antroposofie

Druïden

Barry Cunliffe

Wie waren de druïden? Wat weten we van hen? Bestaan ze nog? Blijkbaar wel; er zijn zelfs moderne Nederlandse en Vlaamse 'afdelingen' van deze Keltische priesterklasse, die omstreeks 400 v.Chr. in Gallia en Britannia ontstond.
Druïden speelden in de Keltische samenleving een belangrijke rol: de druïdengemeenschap bestond niet alleen uit priesters en priesteressen, maar ook rechters, artsen en raadsheren van de koning maakten er deel van uit.
Ze leefden in nauwe verbondenheid met de natuur, hielden hun bijeenkomsten op een open plek in een eikenbos en baseerden hun raadgevingen en voorspellingen op bepaalde natuurfenomenen die ze als voortekenen zagen. Maar ook wetenschappelijk waren ze veel verder dan andere volken, met name op de gebieden van wiskunde, geneeskunde, astronomie en kosmologie.
Sir Barrington Windsor Cunliffe, beter bekend als Barry Cunliffe (1939), is de Emeritus Professor Europese archeologie aan de universiteit van Oxford, schrijver van talloze boeken waarvan diverse standaardwerken.
info van de uitgever
[Synthese, 2011]

NBD Biblion bespreking
Historisch overzicht van de druiden vanaf 200 v.Chr. tot de 18e eeuw, geschreven in het licht van de West-Europese samenleving, haar geloofssystemen en sociaal-economische veranderingen. Veel aandacht is er voor inzichten uit de archeologie in functie en rituelen van druiden.
Hoewel de auteur zich voornamelijk beperkt tot Atlantisch Europa wordt ook verspreiding in oostelijke richting aangegeven. Hij schetst de veranderingen in visie op de druiden door de eeuwen heen met helder onderscheid tussen de oude en nieuwe druiden. Ze zijn beinvloed door era zoals de Renaissance, de Romantiek en het Nationalisme met als doel de transformerende rol van de tijdgeest inzichtelijk te maken. Daarnaast geeft hij veel informatie over de invloed van de Romeinse tijd, teksten van Griekse geschiedschrijvers en filosofen.
Een helder opgebouwd, genuanceerd en vlot geschreven boekje, geschikt voor intellectuele liefhebbers van Keltische historie. Met zeventien zwart-witillustraties van o.a. foto's van archeologische vondsten, schilderijen en tekeningen. Lijst met aanbevolen literatuur op onderwerp en een register.

Druïden
Barry Cunliffe

€ 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home