home ABC Antroposofie

Als de Boeddha kinderen had

Een spirituele gids over opvoeden

Charlotte Kasl

In Als de Boeddha kinderen had laat Charlotte Kasl op haar bekende praktisch-spirituele wijze zien hoe we in deze chaotische tijd een generatie van vredelievende kinderen kunnen opvoeden. Ouderschap begint met het creëren van een gevoel van veiligheid. Door authentiek te zijn, door geen rollen aan te nemen die gedefinieerd zijn door ego, agenda's of onmogelijke verwachtingen, schep je als ouder een veilige omgeving voor je kinderen. Kasl laat de lezer zien hoe het creëren van rust en vrede in het gezin een eerste stap is in de richting van een vreedzame wereld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de kern van het boeddhisme voor ouders, ouderschap als een spiritueel pad, het verschil ontdekken tussen ego en je werkelijke essentie, en leven in een wereld vol media. Kasl brengt haar verhaal tot leven met humor, persoonlijke ervaringen en een brede kennis van verschillende spirituele tradities. Dit boek zal grote groepen lezers aanspreken op zoek naar een alternatief voor de standaardouderschapsboeken.
info van de uitgever
[Altamira, 2012]

NBD Biblion bespreking
Het vierde boek in de reeks 'Als de Boeddha...' van de psychotherapeute handelt over kinderen opvoeden met mededogen, empathie en geweldloosheid, waarbij wordt ingegaan op wat ervoor nodig is om kinderen groot te brengen tot veerkrachtige, creatieve mensen die zelfvertrouwen hebben, in staat tot het aangaan van intieme relaties en tot verbondenheid met de wereld.
Vanuit (zen)boeddhistische overwegingen en leringen van de quakers worden in 21 hoofdstukken besproken: het belang van veilige hechting en een sfeer van verbondenheid in het gezin, hoe kinderen leren van hun ouders en andersom, maar ook zaken als buiten spelen, onderwijs, seksualiteit, voeding, duurzaamheid, omgaan met geld en moderne media en tussendoor citaten van leermeesters, samenvattingen van de essentie van de tekst en oefeningen in de vorm van vragenlijstjes.
Bevat een uitvoerige lijst met aanbevolen literatuur op onderwerp. Hoewel duidelijk merkbaar (vooral in voorbeelden) op Amerikaanse leest geschoeid, is het een handzaam, goed leesbaar boek, dat voor veel ouders die hun kinderen willen opvoeden tot vreedzame wereldburgers een warme ondersteuning kan zijn.

Als de Boeddha kinderen had
Een spirituele gids over opvoeden
Charlotte Kasl

€ 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home