home ABC Antroposofie

Peuteren en Kleuteren

De breintheorie over het leren van het jonge kind

Betsy van de Grift

'Op het schoolplein, bij de peuters, komen ze elkaar tegen, de kinderopvang en het primair onderwijs. En het is een gespannen ontmoeting: beide sectoren hebben in hun cultuur-historische achtergrond een beladen opvatting over spelen en leren. Maar ze delen ook wat. Een wereldwijde professionalisering van het OOJK veld; de opvoeding van en onderwijs aan het jonge kind'.

Peuteren en kleuteren gaat in op zowel die gespannen ontmoeting als op de professionalisering. Het biedt vervolgens een diepgaande neurowetenwetenschappelijke benadering van de bijzondere manier waarop jonge kinderen leren. Want het Jonge Kind leert anders dan het nog iets jongere kind en ook anders dan het oudere kind. En het maakt niet uit hoe wij dat nou noemen, spelen of leren, het zijn autonome leermonsters! Thema's: breinontwikkeling, zintuigen, patroonherkenning, autonoom leren versus cognitief leren, intelligentie, spel, redeneren, executieve functies, taal en rekenen.

Peuteren en kleuteren is een uniek, praktijk geïnspireerd theorieboek voor de (aankomende) OOJK- professional. Het bevat een 'in-één-oogopslag-model' waarin de samenhang van de ontwikkelingsgebieden tussen 2,5 en 6 jaar zichtbaar wordt. Met APA-referenties. Betsy van de Grift werkt als onafhankelijk adviseur en publicist voor de sectoren Onderwijs en Opvoeding aan Jonge Kinderen. Zij publiceerde eerder het veel gelezen Manager van Alles, over het First Line Management in de kinderopvang en Kinderkoppie, over het kinderbrein en het belang van de rijke leeromgeving. Zowel in het primair onderwijs als in de kinderopvang geeft ze veel lezingen en verzorgt regelmatig het dagvoorzitterschap van conferenties en congressen.
Info van de uitgever
[SWP, 2015]

NBD Biblion bespreking

Dit boek is uit de praktijk van het werken met peuters en kleuters geschreven. De schrijver is sinds 1995 als adviseur, auteur en spreker werkzaam in de kinderopvang. Zij biedt een vakinhoudelijke verbinding tussen de onderbouw van het primair onderwijs/onderwijskunde enerzijds en de kinderopvang/opvoedkunde anderzijds met hun conflicterende opvattingen over spelen of leren. Met de nieuwste inzichten op het gebied van de breinwetenschap wil zij deze kloof overbruggen. Daartoe heeft zij een eigen model 'Breinleren van het jonge kind' ontwikkeld, dat 'in één oogopslag laat zien hoe bij het jonge kind ontwikkelingsfasen, de vroege functies van het brein en vormen van leren samenvallen'.
Op toegankelijke wijze presenteert zij – met eigen verduidelijkende illustraties – neurowetenschappelijke kennis en ontmaskert daarbij een aantal mythen over leren. Met samenvatting, conclusie, aanbevelingen en bronnenoverzicht. Betekenisvolle uitgave, ook voor ouders en mbo/hbo-studenten.

Peuteren en Kleuteren
De breintheorie over het leren van het jonge kind
Betsy van de Grift

€ 19.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home