home ABC Antroposofie

De kracht van de ongebonden vrouw

Clarissa Pinkola Estés

De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op de Grote Moeder, die in de woorden van de schrijfster '. gekend is door vele namen en vele afbeeldingen, die lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschillende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te worden. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.'

De Gezegende Moeder in deze nieuwe bundel vertellingen neemt vaak de vorm aan van de Maagd Maria, maar wie het werk van Clarissa Pinkola Estes kent, begrijpt dat De kracht van de ongebonden vrouw meer is dan een Mariaboek. Het is een indrukwekkende ode aan de vrouwelijke spiritualiteit, gesymboliseerd door de Moedergodin, waarbij de schrijfster put uit het rijke arsenaal van mythische overleveringen. Voor de vele fans van Estes heeft dit boek nog een verrassing in petto: veel gereproduceerde kunstwerken zijn van haar eigen hand.

Info van de uitgever
[Gottmer Uitgevers Groep b.v., november 2011]

NBD Biblion bespreking

De auteur, Jungiaans psychologe, schreef in 1994 de bestseller 'De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen'*, waarin zij praktische observaties over de vrouwelijke psyche baseerde op het beeld van de vrouw in mythen en verhalen.
Ook in dit nieuwe boek staat de vrouwelijke spiritualiteit centraal, ditmaal gesymboliseerd door de Moedergodin de Maagd Maria. Ook nu put de schrijfster weer uit een rijk mythologisch erfgoed. De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op het archetype van de Grote Moeder. Dit beeld kent vele namen en vele afbeeldingen en lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, in verschillende situaties en in uiteenlopende gedaanten. Gemeenschappelijk in al deze verschijningen is de kern die uit een groot en zuiver hart bestaat. Deze aantrekkelijk uitgevoerde bundeling verhalen, gedichten en kunstwerken zal vooral mensen aanspreken die geinteresseerd zijn in en zich openstellen voor de spiritualiteit van het archetype van de Moeder. Bevat grote afbeeldingen in kleur en kleinere in zwart-wit. Bevat noten en een uitgebreide verwijzing naar ander werk van de schrijfster.

De kracht van de ongebonden vrouw
Clarissa Pinkola Estés

€ 6.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home