home ABC Antroposofie

Het Lied Van De Liefde

Anselm Grün

Het is van alle tijden dat mensen hun verlangen naar liefde uitdrukken in liederen. Anselm Grün neemt de bijbelse hoogliederen van Paulus en Salomo onder de loep en slaat de brug naar onze tijd.

In dit boek benadert Grün het thema 'liefde' vanuit het beroemde dertiende hoofdstuk uit de eerste Korintiërsbrief van Paulus en vanuit het oudtestamentische, zinnenprikkelende boekje 'Hooglied' van Salomo. Grüns interpretatie is verrassend en praktisch: hij behandelt de liefde expliciet vanuit de filosofie, psychologie en relatietherapie.

Een origineel boek met eyeopeners over het thema, dat zo ook het belang van de christelijke spiritualiteit op het gebied van de liefde aantoont.

Anselm Grün is monnik en economisch directeur van de benedictijnenabdij Münsterschwarzach. Hij combineert benedictijnse spiritualiteit met inzichten uit de psychologie en filosofie. De zoektocht naar levenskunst, verlangen en geluk is daarbij een belangrijk thema. Deze frisse kijk op een eeuwenoude traditie spreekt velen aan. Zijn boeken zijn wereldwijde bestsellers.
Info van de uitgever
[Ten Have, 2010]

NBD Biblion boekbespreking
Anselm Grun (1945), benedictijner monnik en veelgelezen schrijver van boeken op geestelijk gebied, wenst zijn lezers in het slotwoord 'de blij makende ervaring toe dat er in hen een bron van liefde is die nooit opdroogt omdat zij goddelijk is'. In dit boek behandelt hij de liefde uitvoerig. In een heldere uitleg schetst hij eerst het verschil tussen 'eros' (begerige liefde), 'filia' (liefde voor je vrienden) en 'agape' (de onbaatzuchtige liefde voor God en van God voor de mens). Vervolgens gaat hij in op het 'Hooglied van de liefde' in de Eerste Brief aan de Korinthiers en op het Hooglied in het Oude Testament. Ook legt hij verbanden naar de filosofie, de psychologie en ervaringen in huwelijkscounseling. In begrijpelijke taal geschreven en voorzien van duidelijke uitleg is dit boek inspirerend voor een groot (gelovig) publiek.

Het Lied Van De Liefde
Anselm Grün » meer van deze auteur »

€ 5.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home