home ABC Antroposofie

Van Abélard tot de Zwaanridder

Literaire en historische personages uit middeleeuwen en later tijd

Peter Altena (e.a.)

Wat hebben Lancelot, Faust, Maria Stuart en Klein Duimpje met elkaar gemeen? Niet veel, op het eerste gezicht, maar één ding toch: hun geschiedenis wordt telkens opnieuw verteld. Van Abélard tot de Zwaanridder is een overzicht van de terugkerende verhalen vanaf de middeleeuwen.

De middeleeuwse vertelkunst is een schatkamer van verhalen die tot de dag van vandaag bewerkt en herverteld worden. Hoe vaak is de geschiedenis niet naverteld van de ridders rond koning Artur, van helden als Siegfried, van Tristan en Isolde en van de listen van Reynaert de Vos? Sinds de renaissance is een veelheid van nieuwe vertellingen ontstaan: rond literaire figuren als Don Juan, King Lear, Faust en Dracula, en rond historische personages als Mazeppa en Byron. Verhalen uit de sprookjeswereld, zoals over de Gelaarsde Kat en Klein Duimpje, blijven in allerlei gedaanten opduiken. Ook verhalen uit de Germaanse en Noordse mythologie keren voortdurend terug.

In Van Abélard tot de Zwaanridder wordt een honderdtal kernfiguren beschreven: hun herkomst, hun doorwerking in de literatuur en hun voortleven in diverse kunstvormen.
Info van de uitgever
[SUN, 2007]

Niet alleen zeer geschikt voor naslag; het is een duizelingwekkend, prikkelend boek voor lezers. (Vrij Nederland)

NBD Biblion bespreking
Lexicon waarin een honderdtal literaire en historische personages uit de middeleeuwen en de latere tijd vrij uitvoerig worden behandeld. Het gaat om figuren als Lancelot, Don Juan, Tijl Uilenspiegel, Macbeth, Peter de Grote, Napoleon en vele anderen. Het merendeel van de lemmata is overgenomen van twee eerder bij uitgeverij SUN uitgekomen lexica, ”Van Abelard tot Zoroaster” en ”Van Aiol tot de Zwaanridder”. Enkele beschrijvingen zijn afkomstig uit ”Van Aladdin tot Zwaan kleef aan” en ”Van Aegir tot Ymir”. Het geheel bevat een schat aan informatie. Er worden talloze dwarsverbanden aangegeven tussen de culturen van de Europese landen; tevens wordt er ruim en met kennis van zaken verwezen naar achtergrondliteratuur. Een uitstekend cultureel lexicon.

Van Abélard tot de Zwaanridder
Literaire en historische personages uit middeleeuwen en later tijd
Peter Altena (e.a.)

€ 7.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home