home ABC Antroposofie

Verder op eigen kracht

Hans Kassens en Aalt van den Berg

Stichting Arta, Landelijk centrum voor verslaafdenzorg, is sinds 1975 actief. Binnen de Nederlandse verslavingszorg behoort Arta tot de instellingen die zich richten op de hulpvraag van langdurig verslaafden die willen stoppen met gebruiken. Arta heeft op dit gebied een geheel eigen visie ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is, dat in ieder mens, dus ook in de verslaafde, een geestelijke entiteit leeft, die in staat is veranderingen binnen de eigen persoonlijkheid en in het eigen leven aan te brengen.

De ervaringen die binnen Arta in de loop der jaren zijn opgedaan hebben aangetoond dat een intensieve nazorg bij de behandeling van langdurig verslaafden noodzakelijk is, als je beoogt alles op alles te zetten om de poging tot ontwenning tot een succes te laten worden.

In Verder op eigen kracht wordt duidelijk dat deze vorm van nazorg een onlosmakelijk onderdeel zou moeten zijn van de totale aanpak. De voorbereidingen voor een maatschappelijke integratie van de verslaafde dienen al in een vroeg stadium van de behandeling te beginnen. Het therapeutisch bewerken van de aan de verslaving ten grondslag liggende problematiek bewerkstelligt niet alleen een verzoening en integratie van pijnlijke gebeurtenissen in het leven, maar zorgt er ook vor dat er energie vrijkomt om in de nazorg richting te geven aan het eigen leven, waarmee terugval in verslaving kan worden voorkomen.

[info van de uitgever]

Verder op eigen kracht
Hans Kassens en Aalt van den Berg

€ 11.50

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home