home ABC Antroposofie

Geloof voor beginners

Anselm Grün

In een multiculturele wereld, waarin met name de islam zich steeds dominanter manifesteert, stellen veel christenen zich vragen over hun eigen geloof en godsdienst. Anselm Grün gaat op zoek naar antwoorden en beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen christendom, boeddhisme, jodendom, hindoeïsme en islam.

Naast de christelijke kernthema's, zoals de menswording van God en de naastenliefde, laat Grün overtuigend zien hoe elke gelovige of 'zoekende' de helende kracht van het christelijk geloof op het spoor kan komen.

Een boek dat andere godsdiensten niet afwijst, maar duidelijk maakt dat interreligieuze dialoog het profiel van het christendom scherper kan stellen.

Anselm Grün (1945) is monnik van de benedictijner abdij in Münsterschwarzach. In talrijke boeken, cursussen en lezingen gaat hij in op de noden en vragen van mensen. Tienduizenden mensen bezoeken ieder jaar zijn lezingen.

'Een van de meest gelezen filosofen van het dagelijks leven, superstar van de spiritualiteit!' – Der Spiegel

Geeft antwoorden op de geloofsvragen van vandaag.
Info van de uitgever
[Lannoo/Ten Have, 2007]


NBD|Biblion recensie
Met dit boek wil de benedictijner abt Anselm Grun christenen 'bemoedigen op hun zoektocht naar een identiteit'. Grun zet de lezer aan om (opnieuw) het wezenlijke van het christendom te ontdekken. Geloof voor beginners is geen dogmatisch boek maar een persoonlijke getuigenis waarin de auteur vertelt wat Jezus Christus en het christelijk geloof voor hem betekenen. Eerst wordt ingegaan op de relatie met Jezus Christus, op de menswording van God, en op de dood en de verrijzenis van Christus. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de sacramenten, de historische religie en de verlossing door Jezus. Daarna wordt gesteld dat Christus een nieuwe ethiek verkondigt die wordt getekend door een specifiek christelijke spiritualiteit. Afsluitend stelt de auteur duidelijk dat er openheid en respect moet zijn voor andere godsdiensten, zonder de eigen identiteit echter uit het oog te verliezen. Grun staaft zijn persoonlijke getuigenis met veel verwijzingen naar Bijbelfragmenten. Dat alles wordt helder en genuanceerd geformuleerd en overzichtelijk gepresenteerd. Achteraan volgt een literatuurlijst. Verzorgde uitgave; ruime bladspiegel.

Geloof voor beginners
Anselm Grün » meer van deze auteur »

€ 6.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home