home ABC Antroposofie

De ontembare vrouw

als archetype in mythen en verhalen

Clarissa Pinkola Estés

In elke vrouw zit een krachtige drijfveer, vol goede instincten, gepassioneerde creativiteit en tijdloos weten. Dat is de Ontembare Vrouw, die de instinctieve natuur van vrouwen representeert. Maar zij is een bedreigde soort. Hoewel de gaven van een wilde natuur ons bij onze geboorte zijn toebedeeld, heeft de poging van de maatschappij om ons te 'civiliseren' naar een star rolpatroon de diepe, levengevende boodschappen van onze ziel gesmoord.
In De Ontembare Vrouw sprokkelde Clarissa Pinkola Estés, ervaren Jungiaans-analytisch therapeute en cantadora (bewaarder van oude verhalen), vele stokoude sprookjes, mythen en verhalen uit de hele wereld bijeen, die onze blik verscherpen en oude, in vergetelheid geraakte bronnen van kennis ontsluiten. Ieder verhaal - van 'La Loba, de Wolfsvrouw' tot 'Het meisje zonder handen' - wordt meeslepend naverteld en vervolgens haarscherp ontleed.
Een gezonde vrouw heeft veel weg van een wolf: zij is robuust, vol levenskracht, levenschenkend, zich bewust van haar territorium, inventief, loyaal, zwervend. Maar raakt een vrouw gescheiden van de wilde natuur, dan wordt haar persoonlijkheid schraal, zwak, schimmig en spookachtig. Als het leven van een vrouw wordt gekenmerkt door stagnatie en verveling, is het de hoogste tijd dat de wilde vrouw te voorschijn komt, dat de scheppende functie van de psyche de delta bevloeit. De verhalen in dit boek zijn gekozen om vrouwen moed te geven. De Ontembare Vrouw is niet voor niets symbool van het lichamelijk welzijn van alle vrouwen; zonder haar heeft de psychologie van vrouwen geen grond. Deze 'wilde' vrouw is de oervrouw - ze verandert niet, ongeacht de cultuur, het tijdperk, de politiek. Ze is wat ze is, en ze is volmaakt.
Info van de uitgever
[Altamira-Becht, 19e druk 2008]


NBD|Biblion recensie
De grondstelling van dit boek, waarvan de eerste druk veel reacties losmaakte, is dat elke vrouw van nature begaafd is, omdat in haar een krachtig, creatief en vitaal wezen schuilgaat. De onderdrukking daarvan is volgens de auteur - behalve Jungiaans analytica ook dichteres, schrijfster en ”vertelster” van oude volksverhalen - de oorzaak van veel psychische problemen. Een groot aantal thematisch ingedeelde vrouwenverhalen illustreert deze stelling. Op deze manier draagt de auteur bij tot een herwaardering van de instinctieve natuur van de vrouw, dat het voortdurende proces van individuatie en volwassenwording van de lezer bevordert. In antwoord op lezersreacties werd de vijfde druk uitgebreid met extra toelichting en noten. Daarnaast werd een nawoord toegevoegd waarin de auteur iets vertelt over de oorsprong van het werk, het taalgebruik en de reakties van lezers. Van die vijfde druk is dit een ongewijzigde herdruk. Een boek dat reeds veel vrouwen heeft bereikt. De vermenging van psychoanalytische en dichterlijke taal maakt het, behalve een zinvolle persoonlijke verkenning, ook tot een boeiende leeservaring.

De ontembare vrouw
als archetype in mythen en verhalen
Clarissa Pinkola Estés

€ 26.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home