home ABC Antroposofie

De Dode-Zeerollen

oorsprong en essentie

Stephen Hodge

Dit is de eerste volledige en samenhangende analyse van de oorsprong, betekenis en reikwijdte van de meest facinerende en controversiele archeologische vondst van de twintigste eeuw. Het boek onderzoekt waarom de in 1947 aan het licht gebrachte rollen zijn geschreven en wanneer.

Zijn ze geschreven in de tijd van Jezus of zijn het kopieën van veel oudere teksten.
Stephen Hodge gaan tna wat de verbanden zijn van deze teksten met het orthodoxe jodendom en het vroege christendom, en beschrijft de controversen over het al of niet toegankelijk maken en de publicatie van de complete tekst. Verder onderzoekt Hodge wat het apocalyptische gehalte is van de Dode-Zeerollen.
Zo komen met behulp van kaarten, tekeningen en foto’s en op basis van vele interviews met deskundigen en betrokkenen talloze onvermoede aspecten van deze fascinerende artefacten tot leven.

[info van de uitgever]

De Dode-Zeerollen
oorsprong en essentie
Stephen Hodge

€ 19.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home