home ABC Antroposofie

De Bogomielen

Godsvrienden van de Balkan

Joost Drenthe

In het huidige Bosnië en Bulgarije kwamen in de 8ste tot in de 12de eeuw Oost en West samen in een smeltkroes van dualistisch-gnostieke geloofsovertuigingen en spirituele bewegingen die terug wilden naar de eenvoud en directe geloofsoverdracht van de eerste christenen. Zij zetten zich af tegen de verworden Romeinse staatskerk en beleden dat er geen priester kon staan tussen de individuele mens en zijn God. Een van de belangrijkste van hen was de gnostieke beweging der Bogomielen. Zij waren, voor die tijd, zeer vrijdenkende mensen die hun religieuze beleving niet in een instituut maar binnen zichzelf zochten. Zij streefden er naar als ’puren’ en ’perfecti’ het Pad van Terugkeer naar het Allerhoogste’ te bewandelen en verbonden zich daarmee als schakel in een keten van gnostieke scholen als die van de Paulicianen, de Messalianen, Zarathoestra, Mani uit Perzië en Hermes Trismegistos uit Egypte. Ook achtten zij de vrouw gelijkwaardig aan de man en kon ook zij zich ontwikkelen tot een ’volmaakte’. Een hoogtepunt was in mei 1167 toen in Toulouse gnostieke stromingen, als de Patarenen uit Italië en de Katharen uit Frankrijk en Spanje, samen kwamen als ’een samenscholing der zielen die elkander kennen vanuit het hart’ en waar het de Bogomielse bisschop Nicetas lukte om een universele Kathaars-Bogomielse organisatie op te zetten. Deze keten van Geestesscholen loopt door tot en met de huidige Rozenkruisers. Aan het einde van dit boek is tevens de tekst opgenomen van Het Geheime Boek der Bogomielen.

 

De Bogomielen
Godsvrienden van de Balkan
Joost Drenthe

€ 15.00

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home