home ABC Antroposofie

Anders bekeken

Een holistische benadering van opvoeding

Robert de Klerk en Marianne Langemeijer

ANDERS BEKEKEN gaat over een nieuwe, holistische benadering van opvoeding, die zoekt naar de unieke kwaliteiten van elk kind. Pas als die worden herkend, kan een kind zich wezenlijk ontplooien. Dit boek biedt bovendien een kijk in de keuken van therapeuten die dat posititeve uitgangspunt hanteren. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen van ouders, kinderen en therapeuten komen vele zaken aan bod: huilbaby's, probleempubers, slaap- en leerstoornissen, beelddenken, hoogbegaafdheid en nog veel meer.
Wat kun je er zelf aan doen? Wanneer heeft je kind hulp nodig? welke therapie is dan het best? Hoe weet je of een therapeut goed is? Wat gebeurt er eigenlijk in zo'n therapeutische sessie? Op deze en veel andere vragen geeft dit boek verrassende en nieuwe antwoorden.

Uit de NBD/Biblion-recensie:
Steeds vaker blijken volwassenen (ouders, leerkrachten, therapeuten) tot de bevinding te komen dat er kinderen zijn met een bijzondere 'ziele-opdracht', bestemd om de wereld naar een meer spiritueel niveau te brengen. Het spreekt bijna vanzelf dat zich verschillende visies ontwikkelen op de vraag waarom sommige kinderen zich 'anders' gedragen en hoe je hen het beste kunt begeleiden. Dit boek belicht in heldere taal een holistische benadering van opvoeding en onderwijs die uitgaat van 'dit' kind dat op 'dit moment' in 'deze specifieke omstandigheden' om aandacht en begeleiding vraagt. Deel I ontleedt algemene facetten, zoals meervoudige intelligentie, innerlijk kompas, persoonlijkheidsontwikkeling, relatie tussen ouders en kinderen, therapeutische hulp. Deel II biedt vijfentwintig (succes)verhalen over kinderen tussen 1,5 en 15 jaar, genoteerd op basis van praktijkervaring van ouders en therapeuten. Telkens is een bepaald gedragspatroon (hyperactief gedrag, wisselende stemmingen, woedeaanvalllen, leerachterstand) aanleiding tot nadere analyse en beschrijving van gevolgde therapeutische behandeling. De samenstellers, verbonden aan de Stichting Nieuwetijdskinderen, betogen dat naast problemen ook kwaliteiten en de hele leefomgeving aan de orde moet komen. Met leeswijzer en register.

[Uitgeverij Servire, 2004]

Anders bekeken
Een holistische benadering van opvoeding
Robert de Klerk en Marianne Langemeijer

€ 6.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home