home ABC Antroposofie

’... en schreef in de aarde’

Reïncarnatie, karma en de werking van Christus

Pietro Archiati

Sluit de bijbel reïncarnatie uit? Is New Age per se onchristelijk? De vaak veronderstelde kloof tussen reïncarnatie en christendom berust volgens Pietro Archiati op een misverstand. Wie van reïncarnatie overtuigd is, hoeft daarom niet ieder godsbesef overboord te gooien. Wie in goddelijke hulp en genade gelooft, is daarmee niet van eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden ontslagen.

Archiati noemt zichzelf christen én aanhanger van de reïncarnatiegedachte. In dit vurig geschreven boek betrekt hij beide levensvisies op elkaar. Zowel het grote perspectief van de menselijke evolutie als de relevantie van de reïncarnatiegedachte voor het dagelijks leven komt aan bod. Verrassend is hoe Archiati het christelijk godsbegrip, waarin liefde, vergeving en genade centraal staan, met het principe van het karma (lotsbestemming) weet te verenigen.

info van de uitgvever

’... en schreef in de aarde’
Reïncarnatie, karma en de werking van Christus
Pietro Archiati » meer van deze auteur »

€ 6.90

© ABC Boekenservice 2001-2018

 

winkelmandje
winkelmandje  ·  contact  ·  klantenservice  ·  home